Om vaccin mot covid-19

Resa till vaccinationen Värmland

Innehållet gäller Värmland

Att resa till vaccinationsmottagning i Värmland är avgiftsfritt. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

  • Har du möjlighet är det bra om du reser till vaccinationsmottagningen på egen hand, till exempel i egen bil. 
  • Om du inte kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.
  • Du kan åka med kollektivtrafik till vaccinationsmottagningarna, se tips om olika hållplatser här. Välj gärna tider när inte så många andra reser, till exempel mitt på dagen.
  • För dig som varken kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand och som inte kan resa med kollektivtrafiken kommer det finnas andra alternativ.

Resa med linjetrafik (buss och tåg)
Du som reser med buss eller tåg till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt om du lämnar in begäran om ersättning efter resan. Du behöver alltså precis som inför en vanlig kollektivtrafikresa ha en giltig biljett för resan. Utlägg och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner, läs mer här.

Resa med privat bil
Ersättning för resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ersätts om:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du tillhör en riskgrupp som har färdtjänst- eller sjukreseintyg.
  • Du saknar tillgång till kollektivtrafik med buss eller tåg.

Dina utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner, läs mer här.

Resa med servicetrafik
Du som reser med servicetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt. För att boka resa med servicetrafik krävs att:

  • Du har ett färdtjänsttillstånd eller sjukreseintyg.
  • Du saknar möjlighet att resa i privat bil.
  • Du saknar möjlighet att resa med kollektivtrafik (buss eller tåg).

Det är prioriterat att alla kommer iväg till sin vaccination mot covid-19, därför kommer alla som bor i Värmland få hjälp med sin resa om behovet finns. Om en person saknar färdtjänst- eller sjukresetillstånd finns alltså en lösning.

Till toppen av sidan