Om vaccin mot covid-19

Resa till vaccinationen Värmland

Innehållet gäller Värmland

Ersättning för sjukresa i samband med vaccination av Covid-19 upphörde 30 september 2022.

Resa med linjetrafik (buss och tåg)
Sjukresa med buss eller tåg till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar i samband med vaccination av covid-19 ersätts. Biljett eller kvitto som styrker dina utlägg behöver bifogas tillsammans med ansökan.

Resa med privat bil
Milersättning för resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar i samband med vaccination ersätts.

Ansökan
Ansökan kan göras genom att logga in till webbplatsen 1177.se. Logga in och välj sedan ”Övriga tjänster”. Där kan du fylla i och skicka in din ansökan.

Vill du hellre fylla i en blankett och skicka in hittar du den här:
Ansökningsblankett

Till toppen av sidan