Lämna prov och få provsvar om covid-19

Information på olika språk om provtagning och förhållningsregler Värmland

Innehållet gäller Värmland

Provtagning covid-19

Arabiska.pdf

سلم عينـات فحص الكوفيد – 19 في فيرملاند

Dari.pdf

رهنمود نمونه گیری جهت تشخیص کووید-۱۹ در ویرملاند

Engelska.pdf

Getting Tested for COVID-19 in Värmland

Somaliska.pdf

Iska qaad saamiga loogu talagalay covid-19 ee värmland gudaheeda

Tigrinja.pdf

ምውሳድ መርመራ 13 ዓመት ንዝመልኡን ካብኦም ንዝዓብዩን

Smittskyddsblad till dig som är patient

Engelska: Patient information and rules of conduct

Franska: informations destinées aux patients et règles de conduite

Spanska: información para el paciente y medidas de actuación

Arabiska: كوفید- 19 ، ّ معلومات للمرضى و قواعد التصرف

Dari: کووید ـ 19 ،معلومات برای مریض و مقررات رفتاری

Finska: potilastiedot ja toimintaohjeet

Litauiska: informacija pacientams ir specialios elgesio taisyklės

Polska: informacje i zasady postępowania dla pacjentów 

Persiska/farsi: کووید - ۱۹ ،اطلاعات بیمار و قوانین منع ارتباط

Rumänska: informații și reguli de conduită pentru pacienți

Somaliska: macluumaadka bukaanka iyo xeerarka wada dhaqmidda

Thailändska: ข้อมลสําหรับผ ู ้ป่ วย และกฎการปฏิบัติตัว

Tigrinja: ናይ ተሓካሚ ሓበሬታን ሕግታት ኣተኣላልያን

 

Information till dig som är hushållskontakt

Engelska, hushållskontakt: information and rules of conduct for household contacts

Franska, hushållskontakt: informations destinées aux patients et règles de conduite

Spanska, hushållskontakt: información y medidas de actuación con relación a personas que viven o han convivido con alguien que sufre la enfermedad

Arabiska, hushållskontakt: د- 19 ُّ ، معلومات وقواعد التصرف للأشخاص المخالطین لأشخاص مصابین في المنزل

Dari, hushållskontakt: کووید ـ 19 ،معلومات و مقررات عملکردی برای تماس ھای خانوادگی

Finska, hushållskontakt: tietoa ja toimintaohjeita samassa taloudessa asuville

Litauiska, hushållskontakt: informacija ir specialios elgesio taisyklės šeimos nariams

Polska, hushållskontakt: informacje i zasady postępowania dla osób, które miały kontakt domowy z zakażonym

Persiska/farsi, hushållskontakt: کووید- 19 ،اطلاع رسانی و مقررات رفتاری برای فرد تماس خانگی

Rumänska, hushållskontakt: informații și reguli de conduită pentru contacți (persoanele care locuiesc în aceeași casă cu persoane cu covid-19).

Somaliska, hushållskontakt: warbixinta qawaaniinta ku dhaqanka ee dadka guri wadaaga

Thailändska, hushållskontakt: ข้อมล และกฎการปฏิบัติตัว ในกรณีมีโรคติดต่อ ู ในครอบครัว

Tigrinja, hushållskontakt: ሓበሬታን ደንብታት ኣቀራርባን(ኣከያይዳ) ኣብ ርክባት ኣባላት ስድራ ቤት 

Till toppen av sidan