Lämna prov och få provsvar om covid-19

Om du bor med eller haft kontakt med någon som har covid-19 Värmland

Innehållet gäller Värmland

Olika regler gäller beroende på om du är hushållskontakt med en covid-19-smittad eller är en närkontakt.

Hushållskontakt = Du som delat boende med en person som har covid-19, under den smittsamma perioden. 
 
Närkontakt = Du som inte är hushållskontakt men på annat sätt varit nära en person som har covid-19, under den smittsamma perioden. 
 
Nära = Närmare än 2 meter under mer än 15 minuter. 
 
Smittsam period = Från 48 timmar innan första symtom. Den smittsamma perioden varar i minst 7 dagar från att den smittade hade första symtom. Den smittade ska dessutom varit feberfri i minst 2 dagar och uppleva allmän förbättring. Om den smittade inte haft några symtom räknas den smittsamma perioden från provtagningsdatum. 

Om du har eller får symtom
Om du har eller får symtom ska du isolera dig. Du ska också beställa tid för provtagning. Detta gäller för vuxna och barn som går i skolan, inklusive förskoleklass. Barn som går i förskolan provtas i allmänhet bara om barnet har behov av sjukvård. 

Stanna hemma i väntan på provsvar. Om ditt provsvar är negativt rekommenderas ny provtagning fem dagar efter att personen som har covid-19 tog sitt prov.   

Läs mer om vanliga symtom på covid-19 här. 

Provta dig dag 5 även om du inte har symtom 
Om du inte har några symtom och inte är vaccinerad rekommenderas du att beställa ett prov för covid-19. Det ska utföras fem dagar efter det att personen som har covid-19 tog sitt prov. Detta gäller dig som är 6 år och äldre.  

När du beställt ett prov måste du invänta svaret innan du går tillbaka till din arbetsplats eller skola. Om provet visar att du har covid-19 får du ny information och måste stanna hemma ytterligare minst en vecka från det att provet togs. 

Boka provtagning  
Här kan du läsa om hur du bokar tid för provtagning. Under ”Ny beställning” väljer du ”Egenprovtagning covid-19, för hushålls- och närkontakter (smittspårning)”. Du som arbetar inom vård och omsorg väljer ”Provtagning covid-19 vård- och omsorgspersonal - sjuk eller uppmanats att provta dig (kod krävs)”. Arbetar du inom vård- och omsorg läs hur du bokar provtagning här. 

Smittbärarpenning
Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån under den period som dina förhållningsregler gäller kan du få smittbärarpenning. Det gäller för dig som via smittspårning fått information om att du är hushållskontakt och har förhållningsregler. Läkarintyg krävs inte. Hos Försäkringskassan finns information om hur du ansöker om smittbärarpenning. 

Mer information
Om du har ytterligare frågor kring vad som gäller för dig som hushållskontakt kan du kontakta enheten central provtagningsadministration och smittspårning via Fråga/kontakta oss på e-tjänsten 1177.se. 

Till toppen av sidan