LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Lämna prov för covid-19 i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Egenprovtagning beställs via e-tjänsterna på 1177.se. För att logga in i e-tjänsterna behöver du en e-legitimation och svenskt personnummer. Om du inte kan använda e-tjänsterna kontaktar du din vårdcentral för provtagning där.

Om du har lindriga symtom som kan tyda på covid-19 kan du beställa egenprovtagning. Om du har allvarligare symtom med allmänpåverkan ska du istället kontakta sjukvården. Här kan du läsa om symtom på covid-19.

Provet ska göras tidigt i sjukdomsförloppet, tidigast 24 timmar efter insjuknandet men senast 7 dagar efter att du blivit sjuk.

Om du har symtom misstänkta för covid-19 måste du före och efter provtagningen hålla dig isolerad och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess du fått ett negativt provsvar.

Barn under 6 år provtas inte.

Vi erbjuder inte testning av symtomfria personer som inte uppmanats av vården av lämna ett prov. Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för reseintyg. Du hittar mer information här. Du får själv betala för reseintyget. 

Flera möjligheter till egenprovtagning

Egenprovtagning erbjuds på följande sätt:

 • Provtagningsstation. Du kommer i bil till en provtagningsstation. Det är viktigt att du kommer den tid som du bokat. Sitt kvar i bilen och invänta personal. Personalen kollar din legitimation och lämnar provtagningskitet. Du genomför själv provtagningen i bilen direkt på plats. Kom ihåg att ta med din legitimation till provtagningsstationen.
 • Uthämtning på apotek. Du får inte hämta ditt provtagningskit själv utan måste be en person som är frisk att hämta det på ett apotek, på den tid som du bokat. Personen måste ha med både din och sin egen legitimation. Du gör provet själv hemma och den person som hämtat kitet lämnar sedan in provet på samma apotek som det hämtades.
 • Hemleverans. Du får provtagningskitet via hemleverans. Du får visa legitimation. Du genomför själv provtagningen hemma medan personal som lämnat kitet väntar i bil.
   

Här kan du se var och när du kan testa dig.

Beställning av egenprovtagning för dig som är 16 år eller äldre

För att beställa egenprovtagning behöver du ett svenskt personnummer och en giltig e-legitimation. På e-tjänsternas inloggningssida ser du vilka e-legitimationer som är giltiga. Om du inte kan använda e-tjänsterna kontaktar du din vårdcentral för provtagning där.

Ungdomar som är 16 år och äldre bokar själva sin egenprovtagning och behöver därför egen giltig e-legitimation.

Observera att du bara kan boka egenprovtagning till dig själv. Det är den personen som beställt och bokat testet som får svaret, vilket också kommer att finnas i personens journal. Du kan alltså inte beställa test för dina familjemedlemmar – förutom barn i åldern 6–15 år.

Gör så här för att beställa provet:

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Under Egen provhantering väljer du ”Beställ provtagning och se svar”.
 • Klicka på ”Ny beställning”.

I nästa steg ska väljer du det alternativ som gäller dig:

 • Egenprovtagning covid-19 för dig som är sjuk.
 • Egenprovtagning covid-19 för dig som blivit uppmanad av vården att provta dig.
 • Egenprovtagning covid-19 för dig som nyligen anlänt från utlandet.
 • Egenprovtagning covid-19 för vård- och omsorgspersonal - för dig som är sjuk (kod krävs).

När du har gjort din provbeställning ska du också boka tid för själva provtagningen - på provtagningsstation, uthämtning på apotek eller hemleverans. Gör så här:

 • Klicka på ”Boka din provtagning här”.
 • Välj det alternativ som passar dig bäst och boka tid.
 • Glöm inte att slutföra din bokning.

Barn under 6 år

Barn i förskoleåldern har ofta fler förkylningar än äldre barn och det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Testet kan också vara obehagligt för mindre barn. Därför rekommenderas barn i förskoleålder att i första hand stanna hemma utan testning. Kontakta som vanligt vårdcentral om barnet har allvarliga symtom med allmänpåverkan.

Provtagning för barn som har symtom och är 6–12 år

Vårdnadshavare för barn 6–12 år kan beställa och boka provtagning för sitt barn via tjänsten ”Agera ombud” på 1177.se. Du behöver ett svenskt personnummer och en giltig e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation eller om ditt barn är listat på en privat vårdcentral kan du inte använda e-tjänsten utan kontaktar barnets vårdcentral.

Egenprovtagning används inte för barn under 16 år. De provtas i stället på vårdcentral.

Gör så här för att beställa och boka provtagningstid via e-tjänsterna:

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Välj barnets namn under Agera ombud.
 • Under Egen provhantering väljer du "Beställ provtagning och se svar".
 • Klicka på "Ny beställning".
 • Klicka på "Provtagning covid-19 för sjukt barn".
 • Läs igenom texten och klicka på "Nästa".
 • Fyll i mobilnummer under Kontaktuppgifter.
 • Klicka på "Slutför beställningen".

Nu har du beställt provtagning men ska också boka provtagningstid. Gör så här:

 • Klicka på den ort som är aktuell för provtagning.

Du länkas nu vidare till en webbtidbok för den mottagning som du valt. Den öppnas i ett nytt fönster:

 • Läs igenom texten och klicka på "Jag har tagit del av den fullständiga informationen".
 • Webbtidboken öppnas – Välj dag och tid.
 • Klicka på "Fortsätt till nästa steg i bokningen".
 • Kontrollera att dag och tid stämmer och klicka på "Ja, genomför bokningen".

Provtagning för barn som har symtom och är 13–15 år

Vårdnadshavare kan inte använda e-tjänster för att boka tid för ungdomar 13–15. Ungdomar 13–15 år måste själva logga in i e-tjänsterna för att beställa och boka provtagning.

För att logga in i e-tjänsterna behöver du ett svenskt personnummer och en giltig e-legitimation. På e-tjänsternas inloggningssida ser du vilka e-legitimationer som är giltiga.

Om du inte kan använda e-tjänsterna eller om du är listad på en privat vårdcentral kontaktar du din vårdcentral.

Gör så här för att beställa och boka provtagningstid via e-tjänsterna:

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Under Egen provhantering väljer du "Beställ provtagning och se svar".
 • Klicka på "Ny beställning".
 • Klicka på "Provtagning covid-19 för sjukt barn".
 • Läs igenom texten och klicka på "Nästa".
 • Fyll i mobilnummer under Kontaktuppgifter.
 • Klicka på "Slutför beställningen".

Nu har du beställt provtagning men ska också boka provtagningstid. Gör så här:

 • Klicka på den ort som är aktuell för provtagning.

Du länkas nu vidare till en webbtidbok för den mottagning som du valt. Den öppnas i ett nytt fönster:

 • Läs igenom texten och klicka på Jag har tagit del av den fullständiga informationen.
 • Webbtidboken öppnas – Välj dag och tid.
 • Klicka på Fortsätt till nästa steg i bokningen.
 • Kontrollera att dag och tid stämmer och klicka på Ja, genomför bokningen.

För dig som anlänt från utlandet

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför ska du som reser in i Sverige undvika nära kontakter och testa dig för covid-19. Det gäller oavsett vilket land du kommer ifrån.

Du som är utländsk medborgare
Du som är utländsk medborgare måste visa intyg om negativt covid-19-prov för att få komma in i Sverige. Provet får inte vara äldre än 48 timmar. Du ska även ta ett nytt prov 5 dagar efter inresan till Sverige. Kontakta en vårdcentral i din närhet för att testas där.

Du som är svensk medborgare
Du som är svensk medborgare ska lämna prov så snart som möjligt efter inresan till Sverige. Du ska även ta ett nytt prov 5 dagar efter inresan till Sverige.

Gör så här för att beställa och boka provtagning:

 • Om du har svenskt personnummer och giltig e-legitimation loggar du in i e-tjänsterna på 1177.se och beställer ditt prov.
 • Under Egenprovhantering väljer du "Beställ provtagning och se svar". 
 • Klicka på "Ny beställning"
 • Välj alternativet "Egenprovtagning för dig som anlänt från utlandet".

När du har gjort din provbeställning ska du också boka tid för själva provtagningen - på provtagningsstation, uthämtning på apotek eller hemleverans. Gör så här: 

 • Klicka på ”Boka din provtagning här”.
 • Välj det alternativ som passar dig bäst och boka tid.
 • Glöm inte att slutföra din bokning. 

Om du inte kan logga in i e-tjänsterna kontaktar du en vårdcentral i din närhet, för att testas där.

Recommendations for those travelling or who have travelled to Sweden
It has recently identified a new variant of the virus that causes COVID-19. If you have arrived in Sweden from other countries, it is essential that you stay at home, avoid close contact with others and get tested for COVID-19. Contact nearest health central to book testing for covid -19. For further information see  folkhalsomyndigheten.se

Så tar du prov genom egenprovtagning

I provtagningskitet för egenprovtagning ingår allt som du behöver för provtagningen. Du tar provet i hals, näsa och saliv. Information om hur du ska göra får du tillsammans med provtagningskitet.

Här kan du förbereda dig genom att ta del av instruktionen för egenprovtagning.

Så får du svar på provet

Du får vanligtvis provsvaret inom 3 dygn efter egenprovtagningen. Du får svar genom ett besked i e-tjänsterna. Har du valt avisering genom sms eller mejl får du ett meddelande när svaret kommit.

Tillsammans med provsvaret får du också information om vad svaret innebär och om du ska vidta ytterligare åtgärder. Du får även ett meddelande om svaret är svårt att bedöma. Då ska du snarast beställa och boka ett nytt prov.

Om du inte har fått ditt provsvar efter 3 dygn, kontakta egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Om du bokat och genomfört provtagningen på en vårdcentral meddelar vårdcentralen dig om provsvaret. Tillsammans med provsvaret får du också information om vad svaret innebär och om du ska vidta ytterligare åtgärder. Du får även ett meddelande om svaret är svårt att bedöma. Då ska du snarast beställa och boka ett nytt prov.

Uppgradera till Freja e-id plus för att logga in på 1177.se

Du som tidigare använt Freja e-id för att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se måste nu uppgradera ditt Freja e-id till Freja e-id plus eller skaffa en annan godkänd e-legitimation för att kunna logga in.

Om du nyligen har lämnat prov för covid-19 och inte kan logga in med Freja eID för att läsa ditt svar kan du i istället maila till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Om du har symtom och behöver boka prov för covid-19 men inte kan logga in på 1177.se ska du vända dig till din vårdcentral för att boka provtagning där.

Provtagning för dig som är folkbokförd i annat län

Du som är folkbokförd i annat län kan provta dig i Värmland när du är här på tillfälligt besök.

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Under Egen provhantering väljer du ”Beställ provtagning och se svar”.
 • Klicka på ”Ny beställning”.
 • Längst ner på sidan klickar du på "Visa provtagning i andra län".
 • Välj sedan län och erbjudande

Behöver du mer hjälp kan du läsa vidare under "Beställning av egenprovtagning för dig som är 16 år eller äldre".

Om du har covid-19 eller varit nära någon som har covid-19

Har du frågor om provtagning eller problem att logga in?

Har du frågor om till exempel hemleveransen eller om provtagningsstationerna kan du skicka din fråga till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

Får du problem med eller har frågor om tjänsten för beställning av egenprovtagning ska du istället kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Till toppen av sidan