Lämna prov och få provsvar om covid-19

Provtagning för dagpendlare mellan Värmland och Norge

Innehållet gäller Värmland

Region Värmland erbjuder inte testning av symtomfria personer. Personer som dagpendlar mellan Värmland och Norge hör till dem som undantas från regeln och erbjuds egenprovtagning.

Du som dagpendlar mellan Värmland och Norge behöver testa dig för covid-19 minst var 7:e dag. Om du vill ta proveti Värmland erbjuder Region Värmland egenprovtagning. Provetbokas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

För bokning krävs svenskt personnummer och giltig e-legitimation. Du väljer erbjudandet ”Egenprovtagning covid-19 –för dig som nyligen anlänt från utlandet”.

Om du inte kan logga in i e-tjänsterna för att använda erbjudandet om egenprovtagning hänvisas till privata aktörer eller testning i Norge. Vårdcentralerna i Värmland erbjuder inte denna typ av testning.

Provsvaret får du via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Intyg utfärdas inte. Om du vill ha intyg hänvisas du till privata aktörer.

Provsvaret kommer ofta dagen efter provtagning, men kan inte garanteras inom en viss tid. Om du måste ha svar dagen efter provtagning hänvisas till privata aktörer.

Mer information om bokning av prov för covid-19 i Värmland finns här

Till toppen av sidan