Lämna prov och få provsvar om covid-19

Hämta testkit från låda Värmland

Innehållet gäller Värmland

Du som behöver testa dig för covid-19 kan hämta testkit och lämna in ditt prov via en låda som finns vid vårdcentralen Kronoparken i Karlstad. Lådan är öppen vardagar klockan 08:00–14:30.

Du behöver ha e-legitimation för att kunna registrera ditt prov på webbplatsen 1177.se. Du behöver inte boka tid för att hämta eller lämna provet. 

Så här går det till:

  • Hämta testkit från lådan.
  • Testa dig hemma eller i bilen. 
  • Registrera prov genom att logga in på webbplatsen 1177.se med hjälp av e-legitimation. 
  • Lämna in provet i lådan igen.

Provsvar kan du se inom 2 dygn genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Godkänn aviseringar under inställningar i inloggat läge, så får du en avisering via sms eller e-post när provsvaret kommit. 
 
Det går bra att hämta testkit till andra, till exempel dina familjemedlemmar. Det är mycket viktigt att du hanterar hämtning och lämning av provtagningskit på ett smittsäkert sätt. 

Viktigt att du registrerar ditt prov 

För att kunna använda ett egenregistrerat testkit från en låda behöver du ha e-legitimation (bankID eller Freja eID Plus). Med hjälp av e-legitimationen kopplar du ditt prov till dig via webbplatsen 1177.se. Registreringen krävs för att provet ska kunna analyseras och för att man ska veta vems prov det är. 

Det är mycket viktigt att varje prov registreras på den person som tagit provet. 

Vårdnadshavare för barn från förskoleklassålder till och med 12 år loggar in med sin e-legitimation, men registrerar barnets testkitnummer i ombudsläge, för att provet ska registreras på barnet. 

Barn från 13 år registrerar sitt prov med egen e-legitimation.

Vårdnadshavare kan inte agera ombud för barn från 13 år.

Instructions for self-sampling for covid-19 in other languages

Till toppen av sidan