Lämna prov och få provsvar om covid-19

Om ditt provsvar visar att du har covid-19 Värmland

Innehållet gäller Värmland

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen och medverka i smittspårning. Här berättar vi hur du ska göra.

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 ska du vara hemma i minst sju dagar från att du fick symtom. Du måste även ha varit feberfri under minst två dygn och känna dig allmänt bättre.  

Under denna tidsperiod ska du: 

  • Inte gå till arbete eller skola. 
  • Undvika att träffa andra personer än de du bor med. 
  • Inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel. 
  • Följa särskilda hygienrutiner, bland annat vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta och nysa i armvecket eller i näsduk.  
  • Informera om att du är smittad om du söker vård. 
  • Ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen  
    (patient information and rules of conduct in other languages).  

Du ska inte ta nytt prov för att se om du är smittfri eller av annat skäl. Provet kan vara positivt lång tid utan att du bedöms vara smittsam. Smittfri är du när det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du dessutom varit feberfri och allmänt förbättrad sedan minst två dygn. 

Till toppen av sidan