Lämna prov och få provsvar om covid-19

Beställning egenprovtagning barn 6-12 år eller går i förskoleklass

Innehållet gäller Värmland

Vårdnadshavare för barn 6–12 år, eller som går i förskoleklass men ännu inte fyllt 6 år, kan beställa och boka provtagning för sitt barn via tjänsten ”Agera ombud” på här på webbplatsen 1177.se. Du behöver ett svenskt personnummer och en giltig e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du inte använda e-tjänsten utan kontaktar barnets vårdcentral.  

Barn kan provtas genom egenprovtagning med hjälp av vårdnadshavare eller på vårdcentral. Om barnet ska provtas på vårdcentral ska det vara listat på en vårdcentral som drivs av Region Värmland – inte en privat vårdcentral. Du som vårdnadshavare väljer alternativ när du beställer och bokar provet via e-tjänsterna. 

Egenprovtagning innebär att vårdnadshavare genomför provtagningen på barnet. Här finns information om hur egenprovtagning går till, gå gärna igenom informationen med barnet innan provtagningen. Provtagning sker på en provtagningsstation dit barnet kommer i bil, hemma efter att symtomfri vårdnadshavare hämtat provtagningskit på ett apotek eller efter hemleverans. 

Se bilder på hur du gör en provtagning på barn här.

Om du inte tror att du själv kan hjälpa ditt barn med provtagningen väljer du provtagning på vårdcentral.  

Gör så här för att beställa och boka egenprovtagning: 

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Välj barnets namn under “Agera ombud”.
 • Under “Egen provhantering” väljer du "Beställ provtagning och se svar".
 • Klicka på "Ny beställning".
 • Välj alternativet ”Egenprovtagning covid-19 (m hjälp av vårdnadshavare) föreskoleklass–12 år, sjuk eller smittspårning”. 


När du gjort provbeställningen ska du också boka tid för själva provtagningen – på provtagningsstation, uthämtning på apotek eller hemleverans. Gör så här: 

 • Klicka på ”Boka din provtagning här”.
 • Välj det alternativ som passar dig bäst och boka tid.
 • Glöm inte att slutföra din bokning.

Gör så här för att beställa och boka provtagningstid på vårdcentral: 

 • Logga in i e-tjänsterna på 1177.se, med hjälp av din e-legitimation.
 • Välj barnets namn under “Agera ombud”.
 • Under “Egen provhantering” väljer du "Beställ provtagning och se svar".
 • Klicka på "Ny beställning".
 • Välj alternativet "Provtagning covid-19 på vårdcentral för sjukt barn".
 • Läs igenom texten och klicka på "Nästa".
 • Fyll i mobilnummer under “Kontaktuppgifter”.
 • Klicka på "Slutför beställningen". 

Nu har du beställt provtagning men ska också boka provtagningstid. Gör så här: 

 • Klicka på den ort som är aktuell för provtagning.

Du länkas nu vidare till en webbtidbok för den mottagning som du valt. Den öppnas i ett nytt fönster: 

 • Läs igenom texten och klicka på "Jag har tagit del av den fullständiga informationen".
 • Webbtidboken öppnas – Välj dag och tid.
 • Klicka på "Fortsätt till nästa steg i bokningen".
 • Kontrollera att dag och tid stämmer och klicka på "Ja, genomför bokningen". 
Till toppen av sidan