OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar barn Värmland

Innehållet gäller Värmland

Får barn 6-15 år provtas?

Ja, men grundförutsättningen för att vara aktuell för provtagning är att barnet nyligen har insjuknat med lindriga symtom som ger misstanke om covid-19. Testet är bara aktuellt att göra vid symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, tidigast efter 24 timmar men inom 7 dagar efter första symptom.

Även hushållskontakter till person med konstaterad covid-19 kan vara aktuella för provtagning, men har i så fall fått besked om detta i samband med smittspårning.

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningar och det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas barn i förskoleålder att i första hand stanna hemma utan testning då testet kan vara obehagligt för mindre barn. 

Bokning av provtagning genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se gäller enbart barn som hör till en vårdcentral i Region Värmlands regi. Du/ditt barn måste vara folkbokförd i Värmland för att kunna boka provtagning via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se

Hur bokas provtagning av barn och var sker själva provtagningen?

Nedanstående gäller barn som tillhör vårdcentral i Region Värmlands regi. De som hör till en privat vårdcentral kontaktar vården på vanligt sätt.

Beställning av provtagning sker genom att du loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter inloggning med e-legitimation finns Beställning provtagning Covid-19 under ”Regionen rekommenderar”.

Provtagning av Covid-19 för barn sker på Värmlands vårdcentraler. Val av vårdcentral och bokning av tid görs efter att provtagningen är beställd via e-tjänsterna på 1177.se.

Observera att om barnet har symtom misstänkta för covid-19 måste barnet före och efter provtagningen hållas isolerat och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess att ett negativt provsvar har mottagits.

När kan barn provtas?

Testet är bara aktuellt att göra när man har lindriga symtom som kan ge misstanke om covid-19 och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, tidigast efter 24 timmar men inom 7 dagar efter första symptom. Provtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar.

Om barnet varit sjuk länge eller har mer uttalade symtom ska vård sökas på vanligt sätt.

Även hushållskontakter till person med konstaterad covid-19 kan vara aktuella för provtagning, men har i så fall fått besked om detta i samband med smittspårning.

Observera att om barnet har symtom misstänkta för covid-19 måste barnet före och efter provtagningen hållas isolerat och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess att ett negativt provsvar har mottagits.

Kan provtagning göras flera gånger?

Det går att beställa max 6 tester med minst 14 dagars mellanrum.

Observera att om barnet har symtom misstänkta för covid-19 måste barnet före och efter provtagningen hållas isolerat och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess att ett negativt provsvar har mottagits.

Hur går testet till?

Testet sker genom prov från näsan .

Observera att om barnet har symtom misstänkta för covid-19 måste barnet före och efter provtagningen hållas isolerat och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess att ett negativt provsvar har mottagits.

Hur lång tid tar det tills man får svar på provet?

I normalfallet kommer ett svar inom 3 dagar. Du kan inte skynda på provsvaret genom att ringa. Ett meddelande kommer via SMS eller mejl när provsvaret finns att läsa på webbplatsen 1177.se. Logga in med e-legitimation för att läsa svaret.

Tillsammans med provsvaret finns information om vad svaret innebär och om ytterligare åtgärder behövs.

Observera att om barnet har symtom misstänkta för covid-19 måste barnet före och efter provtagningen hållas isolerat och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess att ett negativt provsvar har mottagits.

Om jag har frågor om provtagning, vart vänder jag mig då?

All information om provtagning finns här webbplatsen 1177.se. Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 kan inte svara på frågor eller boka provtagning åt dig. 

Ska resten av familjen stanna hemma vi symptom hos barn? Ska hela familjen provtas?

Förhållningsregler för familjemedlemmar gäller om någon i familjen har testats positivt för covid-19. Om ett mindre barn har symtom kan resten av familjen gå till skola eller arbete som vanligt, men vara uppmärksamma på symtom. Större barn ska provtas om de har symtom.

Mitt barn är sjukt - måste det provtas?

Testning för pågående covid-19 hos barn och unga rekommenderas i första hand till barn i skolåldern. Ett negativt provsvar möjliggör återgång till skola och andra verksamheter när barnets allmäntillstånd tillåter. Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Och eftersom provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. 

Barn blir mer sällan allvarligt sjuka i covid-19 och det går att avvakta någon dag innan man bokar ett test för sitt barn.

Till toppen av sidan