OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Förhållningsregler för hushållskontakter Värmland

Innehållet gäller Värmland

Här kan du läsa vad som gäller för den som bor tillsammans med en person som har covid-19.

Inledning

Hushållskontakter behöver inte stanna hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt.

När en person testats positivt för covid-19 gäller särskilda regler för dem som bor tillsammans med den som har covid-19. Vården kontaktar hushållskontakter och ger individuellt utformade förhållningsregler. Det kan dröja någon dag innan du blir kontaktad Reglerna gäller från och med den tidpunkt då den smittade personen får sitt provsvar.

Det är viktigt att du följer nedanstående regler även om du ännu inte har blivit kontaktad om någon i ditt hushåll har testat positivt för covid-19.

Olika beroende på ålder

För dig som bor i samma hushåll som en person som testats positivt för covid-19 gäller följande, även om du inte har några symtom och även om du ännu inte blivit kontaktad av vården och fått förhållningsregler:

  • Barn 0-5 år: Barnet kan gå till förskolan men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet, lek med kamrat eller kalas.
  • Barn från förskoleklass till och med årskurs 9: Barnet ska gå till skolan om hen inte har symtom, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter.
  • Vuxna och gymnasieungdomar: Du ska stanna hemma från arbete och skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.
  • Personer som är undantagna från förhållningsreglerna: Förhållningsreglerna gäller inte för dig som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, och dig som har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.


Du ska också vara extra noggrann med den egna handhygienen samt hosta och nysa i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.

Skillnad på smittad person, provtagen, hushållskontakt och närkontakt, läs mer här

Så länge gäller förhålllningsreglerna (gäller endast vuxna och ungdomar i gymnasieålder)

Du behöver inte vara hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt. Du ska följa förhållningsreglerna och stanna hemma från arbete och skola i sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Du ska inte träffa andra personer än de som bor i ditt hushåll. Om du är symtomfri efter 7 dagar kan du på dag 8 gå tillbaka till arbete och skola. Provtagning för covid-19 behöver inte göras innan återgång till arbete eller skola.

Det är viktigt att du är observant på symtom och träffar så få personer som möjligt samt undviker att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare sju dagar. Om du får symtom under denna tid ska du isolera dig och ta prov för covid-19.

Arbete hemifrån eller smittbärarpenning

Om det är möjligt rekommenderas du att arbeta hemifrån. Om du inte har möjlighet till det kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, vilket vårdpersonalen som tar kontakt hjälper till med. Du ansöker själv om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

Ansök om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Vistas så lite som möjligt utanför hemmet

Förhållningsreglerna innebär att du ska stanna hemma i allra möjligaste mån och inte träffa personer som inte tillhör det egna hushållet. Du ska vara väldigt restriktiv med att vistas utanför hemmet, men får till exempel göra nödvändiga inköp i matvaruaffär eller apotek. Du ska inte delta i fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra, men du får vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra personer. Du får också lämna och hämta barn på förskola eller skola om detta görs utomhus. Du ska dock i allra möjligaste mån undvika att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om du får sjukdomssymtom

Får du symtom ska du testa dig för covid-19 och stanna hemma tills du får provsvar, även om den totala tiden som du då behöver vara hemma överstiger sju dagar.

Barn från förskoleklass till och med årskurs 9 ska stanna hemma från skolan och provtas för covid-19 vid symtom. De ska stanna hemma i väntan på provsvar.

För barn 0-5 år gäller att provtagning endast är aktuell om barnet har behov av sjukvård. Om barnet har symtom och inte har provtagits kan återgång till förskola ske även om milda symptom kvarstår, under förutsättning att det har gått minst sju (7) dygn från symtomdebut och att de två (2) sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

Om du behöver söka vård

Skulle du behöva söka vård under veckan med förhållningsregler ska du i första hand ta telefonkontakt med din vårdcentral eller 1177. Det är obligatoriskt att informera vårdpersonalen om att du bor tillsammans med en person med konstaterad covid-19. Du ska inte gå direkt till vårdcentral eller sjukhus. Om du blir livshotande sjuk ring 112.

Till toppen av sidan