Ovanliga infektioner och tillstånd

Apkoppor

Innehållet gäller Värmland

Sjukdomen orsakas av ett virus. Apkoppor är en sällsynt zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Inledning

Sjukdomen förekommer vanligtvis i Afrika, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för viruset. Fall av apkoppor som diagnostiseras utanför Afrika har hittills varit ovanligt.

Under maj 2022 har flera länder i Europa och Nordamerika rapporterat fall och smittspridning av sjukdomen bland i första hand MSM (män som har sex med män). Smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Hur sprids apkoppor?

Kunskapen om hur sjukdomen sprids är inte helt klarlagd. Kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen, men det finns också fall där sjukdomen spridits mellan människor. I första hand är det en dropp- och kontaktsmitta och sprids vid nära kontakt. Smittan kan också vara sexuellt överförd.

Symtom på apkoppor

Apkoppor orsakar utslag, sår och blåsor, framför allt på den del av huden som har haft kontakt med viruset. Hos en del sprider sig blåsorna till andra delar av kroppen. Blåsorna kan klia eller göra ont. De flesta känner sig också sjuka med feber och svullna lymfkörtlar.

De nu aktuella fallen har framför allt haft blåsor på könsorganen och runt analöppningen och i vissa fall lymfkörtelförstoring i ljumskarna och lätt feber.

Det finns andra sjukdomar med liknande symtom som är betydligt vanligare än apkoppor, till exempel herpes och vattkoppor.

Inkubationstid

Inkubationstiden (tid från smittotillfället tills man får symtom) är vanligtvis 6–13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot sjukdomen, däremot finns läkemedel som kan lindra symtomen. Men de flesta behöver ingen behandling, besvären går över av sig själv efter två till fyra veckor.

Gör så här om du tror att du har apkoppor

Det är viktigt att du kontaktar vården i förväg innan du söker vård om du misstänker att du kan vara smittad av apkoppor. Det beror på att personer med apkoppor inte bör vistas i väntrum på t ex akutmottagningar.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kontakta vården om du:

  • har symtom och har anledning att misstänka att du kan ha blivit smittad av apkoppor.
  • har haft nära kontakt med någon som du misstänker har apkoppor eller som du vet har apkoppor.


Vänd dig i första hand till STI-mottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad på telefon 010-831 57 75 (boka dig inte via webben).

I andra hand kan du vända dig till Infektionsmottagningen på  Centralsjukhuset i Karlstad på telefon 010-831 60 85.

Vid frågor och behov av kontakt utanför mottagningarnas öppettid, vänd dig till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Du kan behöva lämna prov

Du kan behöva lämna prov för att se om det är apkoppor. Det är ett PCR-prov som vårdpersonalen tar med en särskild pinne i vätskan i blåsorna.

Smittspårning

Du kan behöva berätta vem du tror kan ha smittat dig, och vilka du själv kan ha fört sjukdomen vidare till. Läs mer om  Smittskyddslagen.

Till toppen av sidan