Vården i Värmland

Till dig som erbjudits operation i Norge

Innehållet gäller Värmland

Från och med hösten 2022 erbjuds du som väntat länge på operation möjligheten att bli opererad på Frogner sjukhus i Oslo. Operationen sköts av Region Värmlands avtalade samarbetspartner Aleris. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Du som får erbjudandet

Operationer kommer att erbjudas till vissa av patienter inom ortopedi, öron-, näsa- och hals, kvinnosjukvård och viss annan kirurgi. Du som får erbjudandet blir uppringd av personal från Region Värmland som ger dig mer information om vad erbjudandet innebär och praktisk information om hur det går till.

Så här går det till

Efter att du meddelat Region Värmland och tackat ja till erbjudandet kommer du att få en kallelse med din operationstid samt information om hur besöket kommer att gå till. Kallelsen och information får du av Aleris.

Vi erbjuder en särskild servicelinje som du kan boka, då reser du tillsammans med de andra patienterna som ska opereras samma dag i Oslo. På plats på Frogner sjukhus anmäler du dig i receptionen. Du väntar sedan i väntrummet och när det blir din tur blir du omhändertagen av Aleris personal som hjälper dig med de sista förberedelserna. 

Den flesta operationer sker över dagen och du får åka hem samma eftermiddag. I övriga fall stannar du kvar på Frogner sjukhus över natten. I regel behövs ingen särskild uppföljning efter operationen, men i de fall det krävs sker den på Frogner sjukhus och du får då en kallelse. Du ska ha fått information om vad som gäller för dig när ni planerar operation.

Uppföljning efter operation

Dagen efter din operation blir du uppringd av Aleris som säkerställer att allt fungerat bra och att du mår som du ska. Därefter sköts uppföljning hos Region Värmland. I undantagsfall behövs uppföljning på Frogner sjukhus, du får då en kallelse av Aleris. 

Om du behöver boka om din tid

Alla tider om- och avbokas direkt hos Aleris enligt kontaktuppgifter i kallelsen.  Du behöver också boka om eller av din transport, om du bokat en sådan hos Värmlandstrafik.

Bokning av resa

Vi erbjuder dig att åka med Region Värmlands servicelinje som går mellan Centralsjukhuset i Karlstad och Aleris sjukhus i Oslo.

Resan bokas så snart som möjligt genom att ringa 0771 – 32 32 00 (knappval 1), helgfria vardagar klockan 07.00-19.00. 

Om ditt besök till Oslo av någon anledning inte blir av är det viktigt att resan avbokas. Det görs genom att ringa samma telefonnummer.

Önskar du resa med egen bil eller på annat sätt kan du läsa mer om vad som gäller kring sjukresor. 

Vid frågor angående ersättning i samband med sjukresor, ring sjukreseenheten på telefon: 010–831 95 30, helgfria vardagar klockan 09.00-12.00.

Frågor och svar

Varför erbjuds du en operation i Norge?
Under pandemin fick mycket planerad vård skjutas upp för att hälso- och sjukvården skulle klara av covidvården. Det har fått till följd att antalet patienter som väntar på operation växt. Just nu är det svårt att hitta tider hos andra regioner och privata vårdgivare för att kunna erbjuda operationstid för de patienter som väntat länge.

För det som av medicinska skäl bedöms inte kunna vänta längre har Region Värmland tecknat avtal med Aleris, vars geografiska närhet ger oss möjlighet att nyttja deras resurser. Avtalet innebär att vissa patienter erbjuds operation på Aleris sjukhus i Oslo.  

Vad är Aleris? 
Ett skandinaviskt sjukvårdsbolag som bedriver specialistvård i Sverige, Norge och Danmark och som har stor erfarenhet av samarbete med offentlig hälso- och sjukvård. Läs mer om Aleris här.

Var i Norge finns Aleris sjukhus? 
Sjukhuset heter Aleris Frogner och ligger centralt i Oslo. 

Kan jag ta med mig någon ledslagare? 
Om ditt tillstånd motiverar att någon följer med på resan får du ta med dig en ledsagare. Här kan du läsa mer om ledsagare när du ska resa utanför Region Värmland.

Betalar jag något för att bli opererad i Norge? 
Inga extra kostnader tillkommer jämfört med om du fått din vård i Region Värmland.

Vad händer om jag tackar nej till att bli opererad i Norge? 
Du kvarstår som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.

Har du några frågor?
Kontakta Region Värmlands vårdgarantikansli som kan hjälpa dig med information och hänvisning vidare. Ring 010-831 42 00 eller mejla oss.

Till toppen av sidan