Vården i Värmland

Forskningsstudie Daicy

Innehållet gäller Värmland

Sedan januari 2022 pågår en randomiserad studie vid Centralsjukhuset i Karlstad och på flertalet andra sjukhus i landet, där samtliga patienter som opereras för en felställd lårbenshalsfraktur med en så kallad halvprotes deltar.

Syftet med studien är att ta reda på om dubbla antibiotika innehållande gentamicin och klindamycin kan minska förekomsten av djupa protesinfektioner, jämfört med bencement innehållande endast gentamicin. Läs mer på Region Värmlands webbplats >>

Till toppen av sidan