När någon har dött

När någon dör hemma

Innehållet gäller Värmland

När en person avlider utanför sjukhus, till exempel i det egna hemmet, sommarstugan, anhörigs hem eller på allmän plats i Värmland konstateras dödsfallet av en allmänläkare eller kommunens distriktssköterska. De ser till att anhöriga underrättas och informerar om vilken begravningsbyrå som kan kontaktas.

Region Värmland ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till dess kistläggning kan äga rum. Regionen utför inte dessa transporter i egen regi, utan har tecknat avtal med ett antal begravningsentreprenörer som utför tjänsten på regionens uppdrag.

Avgift för transporten

En avgift på mellan 0 och 1 700 kronor (exklusive moms), beroende på område och tid på dygnet, faktureras dödsboet för transporten.Väljer du en annan begravningsentreprenör än någon av de som regionen har avtal med, så gäller andra avgifter.

De begravningsentreprenörer som regionen har avtal med

När du som anhörig behöver anlita en begravningsentreprenör kan du välja en av dem som regionen har avtal med. Kontakta den som finns närmast dig. Du kan självklart välja vilken begravningsentreprenör som helst men följande begravningsbyråer har regionen avtal med:

Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, KristinehamnLikenäs, Storfors, Säffle, Värnäs och norrut i Torsby kommun samt Årjäng

Hagfors och Munkfors

Arvika, Eda, Sunne och Torsby

Till toppen av sidan