Barn- och ungdomshabiliteringen

Sommarrovägen 49, Karlstad

Telefonnummer:

054-61 85 00

Telefontider:

 • Mån-Tor13:00 - 16:00
 • Mån-Fre08:00 - 09:30
 • Mån-Fre10:00 - 12:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 12:00
 • Mån-Fre13:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Sommarrovägen 49, Karlstad
Vägbeskrivning:
Busslinje 3 Karlstadbuss, hållplats Oldevigsgatan
Län, kommun:
Värmlands län, Karlstad
Postadress:
Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad

 

 

 

 • Till oss kan du skicka in en egen vårdbegäran. Du kan antingen logga in till e-tjänsterna eller skriva ut pdf-dokumentet som du fyller i och skickar med posten.

 • Hos oss arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen, är anhörig eller ingår i nätverket kring någon som har en funktionsnedsättning.

  Denna katalog presenterar grupper och kurserna som vi planerar våren 2019.

 • Hos oss kan du ansöka om konduktiv pedagogik. Insatsen vänder sig till dig som är 0–18 år och har cerebral pares, skada med liknande besvär eller har ryggmärgsbråck. Om du är intresserad av denna insats kan du ta kontakt med ditt habiliteringsteam.

  Insatsen utförs under 2–4 veckor på annan ort.

 • Hos oss kan du ansöka om intensiva insatser på Frykcenter, Torsby. Insatsen vänder sig till dig som är 5–18 år och har cerebral pares, skada med liknande besvär eller har ryggmärgsbråck. Om du är intresserad av denna insats kan du ta kontakt med ditt habiliteringsteam.

 • Hos oss kan du som är 0–5 år, har autism och aktuell vid barn- och ungdomshabiliteringen få mångsidiga intensiva insatser som utförs i din närmiljö under två års tid. Om du är intresserad av denna insats ta kontakt med ditt habiliteringsteam.

 • Alla familjer som har kontakt med oss ska ha en habiliteringsplan. Planen är en överenskommelse om hur vi ska jobba tillsammans, de mål vi sätter upp och de aktiviteter vi planerar skrivs ned.  

   

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar med

• intellektuell funktionsnedsättning

• autism eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

• betydande rörelsenedsättning, medfödd eller tidigt förvärvad

• förvärvad hjärnskada och långvarigt rehabiliteringsbehov


Vi arbetar på olika sätt med bedömnings- och behandlingsinsatser till barn och ungdomar, stödinsatser till närstående. Behandlingsinsatserna kan ske i grupp eller individuellt. Vi samverkar med många andra verksamheter inom hälso- och sjukvård och kommuner, exempelvis förskola och skola.


Barn- och ungdomshabiliteringen ska

• stärka barnet/ungdomen att utveckla egen förmåga och hantera sin situation.

• informera och ge stöd så att barnet/ungdomen kan få tillgång till samhällsstöd för en god livskvalité.

• ge riktat stöd till föräldrar och anhöriga, genom utbildning och särskilda åtgärder.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss eller egen vårdbegäran

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region