Läs andras frågor

Vad innebär höga levervärden?

Fråga

Hur påverkas kroppen av att levervärdena ALAT och ASAT är höga? Vad beror det på?

Svar

ALAT och ASAT är ämnen som finns bland annat inuti leverns celler. De kan läcka ut om levern är inflammerad eller irriterad på något sätt.

Orsaken till att levern blir inflammerad eller irriterad kan till exempel bero på följande:

Kroppen påverkas inte av att ha höga värden av ALAT och ASAT, om de inte är väldigt höga.

ALAT står för alaninaminotransferas. ASAT står för aspartataminotransferas.

Du kan behöva undersökas mer

Värdena av ALAT och ASAT undersöks med hjälp av ett blodprov. Det är vanligt att de här värdena undersöks när man söker vård, oavsett vad man söker vård för.

Du får lämna ett nytt blodprov efter ett par veckor om värdena bara är något höga.

Höga värden av ALAT och ASAT är ofta tillfälliga och går över av sig själv. Ibland kan höga värden vara ett symtom på en allvarlig sjukdom. Därför brukar man få göra undersökningar vid olika tillfällen. Du kan till exempel få lämna fler blodprover eller bli undersökt med ultraljud.

Till toppen av sidan