När min son var två år hade han Henoch-Schönleins purpura.
Han är nu tolv år och har vad jag vet inga sviter efter sjukdomen. Han fick ingen behandling, vad jag minns. Är det risk att han får tillbaka sjukdomen och vilka symtom ska man i så fall hålla utkik efter?