Hur stor är risken att bli sjuk i listeria? Vad kan jag göra för att minska smittrisken?