Kroppsundersökningar och funktionstest

Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning. Undersökningarna kan göras på de flesta vårdcentraler.

Ett barn blåser i en PEF-mätare.
En PEF-mätare kan du använda hemma för att mäta hur lungorna fungerar.
Till toppen av sidan