Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du tar i öronen

Du kan få läkemedel mot besvär i öronen i form av droppar eller salva.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan