Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tibolon finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Livial
  • Tibocina
  • Tibolon Mylan
  • Tibolon Orifarm.

Vad är tibolon?

Tibolon används för att lindra klimakteriebesvär som svettningar, vallningar och underlivsbesvär hos kvinnor. Läkemedlet kan även användas för att förebygga benskörhet om du av någon anledning inte kan använda de läkemedel som i första hand rekommenderas mot benskörhet.
Tibolon är ett konstgjort hormon med egenskaper som kroppens egna könshormoner, det vill säga östrogen, progesteron (gulkroppshormon) och det manliga hormonet testosteron.

I vilka former finns tibolon?

Tibolon finns som tabletter. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar tibolon

Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem till tio år efter den sista mensen. När mängden östrogen minskar kan du få klimakteriebesvär med svettningar, värmevallningar och sömnbesvär. Du kan också få torra och sköra slemhinnor i underlivet och urinvägarna. Det kan leda till besvär som sveda och klåda och en ökad risk för urinvägsinfektioner. Det kan också göra ont vid samlag. Dessutom medför låg östrogenhalt en ökad risk för urkalkning av skelettet som på lång sikt kan leda till benskörhet.

Tibolon omvandlas i kroppen till ett ämne som har samma effekt som östrogen och ersätter på så sätt det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Då försvinner eller minskar svettningarna och värmevallningarna, och sömnen förbättras. Slemhinnorna i slidan och urinvägarna blir ofta fuktigare och starkare och besvär med sveda och klåda lindras.

Östrogen påverkar slemhinnan i livmodern som kan växa och bli tjock. Då finns en ökad risk för att utveckla cancer i livmoderslemhinnan. Därför brukar östrogen kombineras med ett läkemedel som innehåller konstgjort gulkroppshormon, ett så kallat därmed försvinner denna riskökning därmed risken för livmodercancer. Tibolon omvandlas även till ett ämne som har gestagena egenskaper och därför behövs inte tillägg av ett gestagen.

Ofta lindras klimakteriebesvären inom två till tre veckor efter att behandlingen har börjat. Om du inte känner dig bättre efter tre månaders behandling bör du kontakta läkaren för att diskutera andra behandlingsalternativ.

Hur använder jag tibolon?

Det är bra att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag för att få en så jämn effekt som möjligt.

Tabletterna är känsliga för ljus och bör därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är en tablett dagligen.

Om du har glömt en dos och det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit den, ska du ta en tablett så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar ska du hoppa över den glömda tabletten och sedan fortsätta som vanligt nästa dag. Om du har glömt en eller flera tabletter kan risken för blödningar öka. Blödningarna är ofarliga, men om du ofta glömmer att ta dina tabletter bör du diskutera problemet med din läkare.

Att tänka på när du använder tibolon

Du ska inte använda tibolon om du har eller har haft bröstcancer, cancer i livmoderslemhinnan, blodpropp eller porfyri.

Tala alltid om för läkaren om du har några andra symtom eller behandlas för någon annan sjukdom innan du börjar använda tibolon. Vissa symtom och sjukdomar måste utredas och kanske behandlas först. Ibland kan du tillsammans med din läkare behöva väga fördelar och risker med behandlingen mot varandra. Du bör prata med din läkare om du har eller har haft exempelvis blödningar från underlivet efter det att mensen upphört, leversjukdom, diabetes, sjukdomar som medför en ökad risk för blodproppar till exempel högt blodtryck, kärlkramp eller hjärtinfarkt. Detsamma gäller om du har haft blodpropp tidigare i livet, till exempel under graviditet eller vid användning av p-piller.

Om du under behandlingen plötsligt får kraftig huvudvärk, kraftigt förhöjt blodtryck, misstänkt blodpropp eller om hud och ögonvitor blir gulfärgade ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare. Symtom på blodpropp i benen är till exempel att vaden svullnar, värker och den kan även bli missfärgad.
Om du skulle bli sängliggande under en längre tid eller om du ska genomgå en operation, bör du tala om för läkaren att du använder tibolon. Det kan vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen för att inte riskera att få blodpropp om du inte kan vara uppe och röra på dig.

Risker med behandlingen

Studier har visat att kvinnor som tar läkemedel med östrogen effekt löper en något högre risk att få blodpropp och bröstcancer jämfört med kvinnor som inte tar detta läkemedel. Långa behandlingstider och höga doser ökar riskerna.

Hur stor risken för blodpropp är beror på flera andra omständigheter, till exempel ålder och ärftlighet. Därför är det viktigt att du diskuterar dina sjukdomar och eventuella sjukdomar i släkten med läkaren. Tillsammans med läkaren kan du då väga fördelar och nackdelar med behandlingen mot varandra.

Östrogenbehandling i mer än fem år ökar risken för bröstcancer. Ökningen är liten men stiger med behandlingens längd. Idag rekommenderas att noga överväga vinsterna i form av ökad livskvalitet mot den ökade risken för bröstcancer efter fem års behandling. Du kan pröva att sluta med behandlingen under en månad varje år för att se om besvären kommer tillbaka. Om de inte gör det kan du sluta helt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del kan få spända bröst eller ont i magen. Vissa kan gå upp i vikt, få onaturlig hårväxt eller underlivsbesvär som flytningar och klåda. Om du får sådana biverkningar bör du kontakta din läkare.

Tibolon kan orsaka oväntade blödningar från underlivet, speciellt i början av behandlingen. Om blödningarna återkommer efter en tids behandling eller kvarstår efter att behandlingen har avslutats bör du kontakta läkare. Risken för blödningar ökar om du tar läkemedlet på annat sätt än läkaren har rekommenderat.

Graviditet och amning

Läkemedlet är inte avsett för kvinnor som fortfarande kan bli gravida och ska inte användas under graviditet och amning. Om du skulle bli gravid under behandlingen ska du omgående avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan