GRAVIDITET

Besök under graviditeten, Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och barnet mår erbjuds olika undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter några läkemedel som kan påverka fostrets utveckling.

Partnern är naturligtvis välkommen till besöken på barnmorskemottagningen.

I Värmlands län erbjuds 9-10 besök hos barnmorska under en normal graviditet. Antalet besök är något fler om man väntar sitt första barn och extrabesök kan läggas in vid behov. Du är välkommen att kontakta din barnmorska om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. Läs gärna informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Vecka 6 - Hälsosamtal

Alla gravida i Värmland erbjuds ett hälsosamtal.

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa din barnmorskemottagning och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, tobak, alkohol, droger, medicinering och kroniska sjukdomar, passa gärna på göra de olika webbtesterna som finns nedan.

Du kommer att få information om olika undersökningar för fosterdiagnostik. Det finns också möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar om graviditeten. Tag med legitimation till besöket.

Att läsa på inför besöket 

Journal

Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Värmland. Vissa uppgifter i journalen förs över till Medicinskt födelseregister (MFR).

Patientjournal

Register

Mödrahälsovården i länet deltar också i ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård. För mer information om kvalitetsregistret, se webbplatsen Nationella kvalitetsregister Sveriges kommuner och landsting  och Graviditetsregistret.

Vecka 8-12 - Inskrivning

Följande undersökningar erbjuds vid inskrivningen:

Blodprov

Blodvärdet: Hb och ferritin mäts och utifrån dessa värden bedöms om den blivande mamman behöver ta järntabletter eller inte under graviditeten.

Infektioner: Kontroll görs av infektionerna hepatit B, syfilis och hiv. Dessa är viktiga att upptäcka i tidig graviditet eftersom behandling finns, både för den blivande mamman och barnet.

Blodgrupp och immunisering: Den blivande mammans blodgrupp bestäms och blodet undersöks för att se om det finns antikroppar mot de röda blodkropparna, så kallad immunisering.

Blodsockret mäts för att upptäcka om den blivande mamman utvecklar graviditetsdiabetes.

Urinprov

Urinen undersöks med tanke på förekomst av protein.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna.

Vikt och längd

Vikten tas vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. 

Gynekologisk cellprov

Om man har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen.

Klamydiaprovtagning

Klamydiaprovtagning erbjuds alla vid inskrivningen.

Att läsa på inför besöket

Vecka 13 och 19

Alla kvinnor erbjuds två ultraljudsundersökningar. Det första är ungefär i vecka 13 då man daterar när förlossningen väntas äga rum och det andra är ungefär i vecka 19 då man gör en noggrann genomgång av barnet.

Att läsa på inför besöket

Vecka 20

Besöket riktar sig till den blivande mamman med fokus på hennes hälsa.

Du kommer att erbjudas att fylla i ett kort frågeformulär som tar upp vanliga frågor kring hur man mår. Sedan pratar vi tillsammans om frågorna. Många kvinnor upplever att frågeformuläret underlättar för dem att prata om hur de känner sig. 

I samband med besök på barnavårdscentralen när barnet är 6 till 8 veckor kommer samma frågeformulär att användas.

Att läsa på inför besöket

Vecka 25

Vid besöket i graviditetsvecka 25 kontrolleras vikt, immunisering på Rh-negativa och blodtryck på kvinnan. Blodsockret mäts för att upptäcka om den blivande mamman utvecklar graviditetsdiabetes. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Den blivande mamman får ett moderskapsintyg med beräknad förlossningsdag, att lämna till försäkringskassan. 

Från och med graviditetsvecka 25 ska du kontakta förlossningsavdelningen, telefon 054-61 51 05, vid

  • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila.
  • blödning.
  • misstänkt vattenavgång
  • och minskade fosterrörelser.

Att läsa inför besöket

Vecka 28-29

Vid besöket i graviditetsvecka 28-29 kontrolleras vikt, blodvärde och blodtryck på den blivande mamman. Blodsockret mäts för att upptäcka om den blivande mamman utvecklar graviditetsdiabetes. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Att läsa inför besöket

Vecka 31-33

Vid besöket i graviditetsvecka 31-33 kontrolleras vikt, immuniseringsprov och blodtryck på den blivande mamman. Blodsockret mäts för att upptäcka om den blivande mamman utvecklar graviditetsdiabetes. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Barnmorskan skickar meddelande till den barnavårdscentral ni vill gå till när barnet är fött. 

Att läsa inför besöket

Vecka 35

Vid besöket i graviditetsvecka 35 kontrolleras blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Att läsa inför besöket

Vecka 37

Vid besöket i graviditetsvecka 37 kontrolleras blodvärde, blodtryck och vikt på den blivande mamman. Blodsockret mäts för att upptäcka om den blivande mamman utvecklar graviditetsdiabetes. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern

Tillsammans med kvinnan skriver barnmorskan en sammanfattning om hur graviditeten har varit och eventuella önskemål inför den kommande förlossningen.

Att läsa inför besöket

Telefonnummer till

Vecka 39

Vid besöket i graviditetsvecka 39 kontrolleras blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Vid detta besök bokas en tid in till specialistmödravården i Karlstad för en kontroll och bedömning om du inte fött barn innan vecka 41+0.

Bra information att läsa

Vecka 41

Vid detta besök kontrolleras och bedöms du av en förlossningsläkare på specialistmödravården. Man gör blodtryckskontroll, CTG-registrering (när man mäter hur barnet mår inne i livmodern), ultraljud med kontroll av mängden fostervatten. Man gör även en bedömning av lämplig metod för eventuell igångsättning.

 

Eftervårdsbesök 8-12 veckor efter förlossningen

Det sista besöket på barnmorskemottagningen görs 8-12 veckor efter förlossningen. Vid detta besök kontrolleras blodvärde, blodtryck och vikt på kvinnan. Du kommer att erbjudas en gynekologisk undersökning för att se hur eventuella bristningar läker och för att undersöka knipförmågan.

Samtal förs om hur kvinnan upplevt förlossningen och om hur det är att vara nybliven förälder. Aktuella preventivmedelsmetoder diskuteras också.

Om du inte redan fått en tid för efterbesöket kontaktar du själv barnmorskemottagningen och bokar tid för besöket när du kommer hem efter förlossningen.

Att läsa på inför besöket

Till toppen av sidan