Graviditet

Besök under graviditeten, Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och barnet mår erbjuds olika undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter några läkemedel som kan påverka fostrets utveckling.

Partnern är naturligtvis välkommen till besöken på barnmorskemottagningen.

I Värmlands län erbjuds 9-10 besök hos barnmorska under en normal graviditet. Antalet besök är något fler om man väntar sitt första barn och extrabesök kan läggas in vid behov. Du är välkommen att kontakta din barnmorska om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. Läs gärna informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Graviditetsenkäten
Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. I den får du svara på frågor om hur du upplever vården under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Du får också svara på frågor om din egen hälsa.

Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar hjälper till att utveckla vården. Läs mer om enkäten och om hur du gör för att delta >>

Till toppen av sidan