Är en cellförändring i tarmen detsamma som cancer?

Fråga

Min man har en tumör i tjocktarmen. Prov har tagits och det har konstaterats att det är cellförändringar. De ska operera bort ett par decimeter från tjocktarmen och skicka in ytterligare prov. Är cellförändringar samma sak som cancer eller kan det vara en godartad tumör?

Svar

Cellförändringar betyder att cellerna är förändrade till utseende och växtsätt. Det kan bero en inflammation, men vanligtvis är det förändringar som ibland kan utvecklas till cancer. Därför bör de tas bort. Cellförändringarna kallas också polyper.

Ibland finns det cancer i en cellförändring trots att det inte synts vid ett prov från förändringen. Det kan bero på att cancern finns i en annan del av förändringen än där provet togs.  

Läkaren opererar som om det vore cancer, om det finns misstanke om cancer. Det är för att inte behöva operera om senare om misstankarna bekräftas.

Läkaren tar bort förändringen med viss marginal i den friska vävnaden runt omkring. Även blodkärl, lymfkärl och lymfkörtlarna nära förändringen tas bort. Det görs för att minska risken för att cancerceller lämnas kvar.

Det som opereras bort skickas för mikroskopisk analys. När den är klar kan läkaren avgöra om det är cancer eller förstadier till cancer. Läkaren ser också om förändringen är borttagen i sin helhet med tillräckliga marginaler.

Det vanligaste är att hela förändringen är borttagen efter operationen. Då behövs inte mer behandling, även om förändringen var cancer. Under en tid efteråt är det ändå viktigt att bli kontrollerad regelbundet.

Mer behandling kan behövas om den mikroskopiska analysen visar att det är cancer som har spridit sig till lymfkörtlarna.

De flesta som får tjocktarmscancer blir av med sjukdomen.

Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Till toppen av sidan