Borsta tänder på barn

Skriv ut (ca 3 sidor)

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Om barnet vänjer sig tidigt går det lättare att göra tandborstning till en vana för barnet.

Skriv ut

Hos barn upp till två år handlar det i första hand om att vänja sig vid att ha en tandborste i munnen. När den första tanden kommer är det dags att börja borsta regelbundet. Strax innan tanden bryter fram kan det klia i tandköttet och då kan det vara skönt för barnet att ha något att bita på, till exempel sin tandborste.

Borsta barnets tänder två gånger om dagen. På morgonen, helst efter frukosten, och innan läggdags på kvällen.

Tandborste och tandkräm

Tandborste och tandkräm

Använd en tandborste med ett litet och mjukt borsthuvud. Välj en tandkräm som har mild smak. Det finns tandkräm utan smak och som inte skummar. Be din tandläkare om råd.

När barnet får sina första tänder är det lagom med en klick som inte är större än att den får plats på barnets egen lillfingernagel.

Det är viktigt att tandkrämen innehåller fluor, som stärker tänderna. Att borsta morgon och kväll med fluortandkräm skyddar barnets tänder mot hål. Det finns tandkräm med olika fluorstyrka som är anpassat för olika åldrar. Forskare över hela världen är eniga om att fluor är viktigt för att stärka tänderna och hålla dem friska.

Fäll ihop

Lägg ned små barn

Lägg ned små barn

Det går bra att borsta tänderna på små barn när de ligger ned. Skötbordet kan vara en bra plats. Hen kan också ligga i sängen, gärna med huvudet i ditt knä. Om hen ligger ned med huvudet i ditt knä är det lätt att se in i munnen och komma åt tänderna längst bak, samtidigt som det är vilsamt för barnet.

De flesta barn gapar automatiskt om du försiktigt för in ett finger i munnen längs med kindens insida.

Hitta en bekväm ställning

Från att barn är fyra till fem år kan de stå upp under tandborstningen. Du sitter ned och låter barnet luta huvudet lätt bakåt mot din axel och arm. Ibland kan det passa bättre att barnet sitter i ditt knä.

Du kan lättare se in i munnen om du för in ett eller ett par fingrar utmed insidan av kinden och håller ut mungipan lite.

Det är bra att barnet tidigt börjar öva sig på att själv borsta tänderna, men hen behöver hjälp av en vuxen ända upp i tio- till tolvårsåldern, ibland längre. När barnet är i sexårsåldern kommer nya tänder som är känsliga och kräver extra skötsel.

Fäll ihop

Borsta med små rörelser

Borsta med små rörelser

Borsta hela tanden ända till tandköttskanten. För borsten fram och tillbaka i sidled längs tandraden, med mycket små lätta rörelser, tand för tand. Du kan pröva med att hålla borsten som en penna för att få ett lättare tryck. Borsta utsidan, insidan och tuggytorna .

När du borstar insidan av de främre tänderna i över- och underkäke, håll skaftet rakt ut. Se till att borsten når tandköttet. Tryck inte för hårt med borsten och gör små rörelser hela tiden.

Låt barnet sila skummet

Från sex år är det bra att avsluta tandborstningen med att tandkrämsskum och lite vatten silas mellan tänderna innan det spottas ut. Barnet ska helst inte skölja munnen efteråt med vatten.

Eltandborste

Du kan använda eltandborste på barn från tre år. En eltandborste tar bort mer beläggningar än en vanlig tandborste, men du behöver använda en annan tandborstteknik än med vanlig tandborste. Det kan vara idé att ta med sin eltandborste till tandsköterskan eller tandhygienisten som kan visa hur den kan användas.

Barnet behöver hjälp med att borsta med eltandborste ända upp i tio till tolvårsåldern. Hos vissa barn kan det vara lättare att komma åt att borsta med eltandborste som har ett litet borsthuvud.

På ett litet borsthuvud får inte tillräckligt mycket tandkräm plats. Då kan du först sätta på en centimeter tandkräm, borsta överkäken och sedan fylla på med ytterligare en centimeter till underkäken.

Fäll ihop

Det är inte alltid lätt att borsta barns tänder

Det är inte alltid lätt att borsta barns tänder

Det är viktigt att du försöker borsta barnets tänder regelbundet. Ibland kan det vara svårare att göra det och då kan du i stället massera tandkräm på tandraden. Ett annat sätt kan vara att låta barnet få borsta sina tänder själv först och att du sen fortsätter att borsta.

Ofta handla det om att barnet testar sin egen vilja. Tålamod med situationen underlättar att göra tandborstningen till en daglig rutin även om barnet protesterar.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-18
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helen Isaksson, övertandläkare, Folktandvården, Region Jönköpings län, Jönköping