Sök psykiatrisk vård i Region Värmland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Lätta psykiska problem

Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din läkare på vårdcentralen kan, om det behövs, remittera dig vidare till psykiatrin.

För dig upp till 23 år finns möjlighet att kontakta en ungdomsmottagning för att prata om det som känns tungt och trist. Ungdomsmottagningar finns på flera orter i Värmland.

Om du bor i Arvika, Eda eller Årjäng, är 18–29 år och mår psykiskt dåligt kan du vända dig till Team Muraren Unga Vuxna.

Du som har barn i skolåldern eller du som går i grundskolan eller gymnasiet kan vända dig till skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbsida.

Gäller det yngre barn, 0-5 år, kan du vända dig till en barnavårdscentral (BVC).

Legitimerade psykoterapeuter som har avtal med Region Värmland.

Fäll ihop

Allvarliga psykiska problem

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem vänder du dig till den psykiatriska vården.

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Psykiatriska öppenvården har mottagningar på flera orter i Värmland.

Arvika

Hagfors

Karlstad

Kristinehamn

Säffle

Torsby

Du kan få remiss till mottagningen av läkare vid till exempel en vårdcentral. Du kan också själv ta kontakt med mottagningen för rådgivning och eventuell tidsbeställning.

Fäll ihop

Akuta psykiska problem

Akuta psykiska problem

Om du är osäker på vart du ska vända dig för akuta psykiska problem, vänd dig till din vårdcentral eller ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen som kan hänvisa dig vidare.

Om du har akuta psykiska problem, och inte kan få hjälp på din vårdcentral, vänder du dig till närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning (se länkar under rubriken Allvarliga psykiska problem). Utanför deras telefontider kan du vända dig till psykiatriska akutmottagningen, som har öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

När rådgivningspersonalen hos psykiatriska akutmottagningen bedömer att du bör träffa en läkare inom psykiatrin kan du få tid på vår akutmottagning i Karlstad, antingen samma dag eller nästkommande dag.

Om du är under 18 år och behöver akut hjälp kan du under dagtid vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa vår växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Fäll ihop

Specialmottagning

Specialmottagning

Utöver mottagningarna ovan finns det specialmottagningar inom flera olika områden. De är gemensamma för hela Värmland.

Centrum för traumatisk stress

Centrum för ätstörningar

Laromottagning

Neuropsykiatrisk mottagning

Fäll ihop

Ung med psykisk ohälsa

Ung med psykisk ohälsa

Du som är ung och har någon form av psykisk ohälsa kan välja mellan flera olika sätt att få hjälp.

Barnavårdscentral (BVC) – för barn upp till fem år.

Första linjen unga, Karlstadsområdet - för dig som bor i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad eller Kils kommun och är mellan 6 och 20 år.

Barn och ungdompsykiatrin (BUP) – för dig under 18 år.

Skolhälsovården – för dig som går i grundskolan eller gymnasiet. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbsida

VISIT, Hagfors - för dig som bor eller studerar i Hagfors kommun och är upp till 25 år.

Team Muraren Unga vuxna – för dig som bor i Arvika, Eda eller Årjäng och är 18–29 år.

Ungdomsmottagning – för dig som är upp till 23 år.

Fäll ihop

Kommunalt stöd

Kommunalt stöd

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Om du går in på din kommuns hemsida kan du hitta mer information. Kommunen kan också ha så kallade personliga ombud.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

1177

Undrar du över något? Kanske har någon annan haft liknande funderingar. Under Fråga 1177 på denna webbplats kan du leta upp din fråga eller själv ställa en fråga till personal inom vården. Du kan även dygnet runt ringa till 1177 sjukvårdsrådgivningen.

Patient- och stödföreningar

Du kan också vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Handikappförbunden Värmland har en webbsida där du kan hitta kontaktuppgifter till den förening som passar dig.

Förgätmigej

Vill du prata med någon som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Eller vill du sitta ner och läsa, fika eller ”bara vara” en stund? Du kanske är patient, före detta patient, anhörig, närstående, personal eller bara intresserad. Då är du välkommen till Förgätmigejrummet.

Måndag, tisdag och onsdag 09.00 -12.00 bemannas Förgätmigej av samordnare Mona Noreklint.

Onsdag 16.00 -19.00 bemannas Förgätmigej av olika föreningar och verksamheter med anknytning till psykiatri.

Torsdag 09.00 -12.00 bemannas Förgätmigej av Värmlands Brukarråd.

Adress
Psykiatrihusets huvudentré
Centralsjukhuset i Karlstad

förgätmigej@liv.se

Mona Noreklint, samordnare
Mona.noreklint@liv.se

telefon 054-614296
mobil 072-565 88 75

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-09-20