Överburen - att gå två veckor över tiden

Skriv ut (ca 3 sidor)

När du har varit gravid i mer än 42 veckor kallas graviditeten för överburen. Då får du gå på regelbundna kontroller på förlossningen. Ofta sätts förlossningen igång. Det är sällan en graviditet varar längre än 43 veckor. Varför en del graviditeter blir överburna är det ingen som vet.

Skriv ut

Så räknas graviditetens längd

Så räknas graviditetens längd

För att räkna ut beräknad förlossningsdag mäter barnmorskan hur stort fostret är med hjälp av ultraljud. Innan graviditetsvecka 20 växer friska foster i samma takt. Då är det därför ganska lätt att räkna ut hur långt graviditeten är gången. Vid ett ultraljud blir dateringen mycket mer exakt än mätningar av livmoderns storlek och uppgifter om senaste mens.

Det datum barnet beräknas att födas är ändå inte exakt. De flesta barn föds inom två veckor före eller efter den beräknade förlossningsdagen. Kommer barnet tidigare än 37 fullgångna veckor så är barnet för tidigt fött och kommer barnet senare än 42 fullgångna veckor är graviditeten överburen.

Att förlossningen dröjer ett par dagar efter det beräknade datumet räknas alltså inte som en överburen graviditet. Det är först när du går mer än två veckor efter beräknat datum som graviditeten blir överburen.

Fäll ihop

Vad beror överburenhet på?

Vad beror överburenhet på?

Om förlossningsdagen är rätt beräknad föder cirka fem av hundra kvinnor efter vecka 42.

Vad det egentligen är som gör att förlossningen sätter igång är inte helt klart, men hormoner spelar en viktig roll. En del av dessa hormoner produceras av barnet. Barnet kan alltså signalera när det är färdigt för förlossning. När graviditeten är fullgången blir livmodern redo för värkar och känsligare för vissa hormoner. När barnet är färdigt att födas är det bland annat dessa hormoner som startar förlossningen. Vad det är som gör att graviditeten ibland blir överburen är det ingen som vet säkert.

Trots moderna diagnosmetoder kan det ibland vara svårt att ta reda på exakt när graviditeten startade. Ibland handlar det alltså inte om överburenhet, utan om felräkning av graviditetens längd.

Fäll ihop

Vilka går över tiden?

Vilka går över tiden?

Det är vanligare att förstföderskor, äldre kvinnor och rökare går över tiden. Det kan också finnas en viss ärftlighet för överburenhet.

Om du har gått mer än två veckor över tiden med ett barn är risken större att även en efterföljande graviditet blir överburen.

Fäll ihop

Vad kan du själv göra för att sätta igång förlossningen?

Vad kan du själv göra för att sätta igång förlossningen?

Du kan inte själv påskynda en förlossning. Det finns huskurer som sägs påverka, men varken massage av bröstvårtor, dricka hallonbladste, äta dadlar eller annat har vetenskapliga belägg för att sätta igång förlossningen.

Fäll ihop

Vad händer sedan?

Vad händer sedan?

När graviditeten har gått två veckor över tiden finns det olika alternativ. Du kan antingen

• fortsätta graviditeten och komma på kontroller ungefär varannan dag
• bli igångsatt
• föda barnet med kejsarsnitt, om något med barnets eller ditt tillstånd gör det mest lämpligt.

Det vanligaste är att avvakta och se om förlossningen kommer igång av sig själv. Men du kan själv vara med och påverka vad som passar dig bäst. Diskutera igenom de olika alternativen tillsammans med läkaren. Planerat kejsarsnitt brukar det endast bli om något med barnets eller ditt tillstånd gör det mest lämpligt.

Det är ovanligt att en graviditet varar längre än 43 veckor.

Fäll ihop

Komplikationer

Komplikationer

Att gå över tiden med mer än två veckor innebär oftast inga problem. Men det finns några komplikationer som är mer vanliga:

• Problem med moderkakan är vanliga. Moderkakan är som mest välutvecklad ungefär en månad före förlossningen, efter det åldras den. Det kan leda till att barnet får för lite näring och försämrad syretillförsel. Därför kan överburna barn ibland vara magra och rynkiga i huden. Det går över på ett par veckor efter förlossningen.

• Det är också vanligare att barnet har bajsat i fostervattnet. Det kan öka risken att barnet får ned förorenat fostervatten i luftvägarna i samband med förlossningen. Läkaren kan behöva suga rent luftvägarna. Via näsan för hen i så fall ner en tunn plastslang i barnets svalg och luftvägar, slangen kopplas till en sug. Barnet kan tillfälligt behöva syrgas och hjälp med andningen.

• En del av de överburna barnen är stora, det vill säga väger mer än 4,5 kg. Förväntas barnet vara stort kan det bli aktuellt med kejsarsnitt.

• Mängden fostervatten minskar hos överburna kvinnor. Det kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar sämre. Därför mäter läkaren mängden fostervatten vid de undersökningar som görs efter vecka 42.

Fäll ihop

Undersökningar

Undersökningar

Som gravid gör du sista besöket hos barnmorskan någon gång när du har passerat 40 fullgångna veckor. Då får du en tid på förlossningsavdelningen för kontroll och samtal, om du ännu inte har fött ditt barn vid 42 fullgångna graviditetsveckor. På några ställen får man komma på en kontroll redan i vecka 41+3.

På förlossningsavdelningen kontrollerar läkaren så noga som möjligt om graviditeten verkligen är överburen. Om du har ett ultraljud från första halvan av graviditeten utgår läkaren från det.

Läkaren gör en ny ultraljudsundersökning för att titta på mängden fostervatten, barnets läge och oftast också barnets vikt. Ibland mäter hen blodflödet i navelsträngen för att kontrollera hur moderkakan fungerar.

Sedan känner läkaren efter hur mogen livmodertappen är. Barnets hjärtslag kontrolleras med en så kallad CTG-registrering.

Kontrollerna upprepas varannan dag så länge graviditeten varar, om inte förlossningen blir igångsatt.

Fäll ihop

Tankar och känslor

Tankar och känslor

En del blir besvikna och frustrerade när det angivna förlossningsdatumet passerar utan att något händer. Särskilt om du har besvär och känner dig otymplig kan det vara jobbigt. Det kan kännas som att barnet i magen tänker stanna där för gott. Kanske känner du efter extra mycket och tänker att det är dags vid varje småvärk. Eller så ser du överburenheten som en välkommen paus då du kan ta det lugnt, läsa och förbereda dig inför förlossningen och det nya livet. Några dagar eller veckor hemma i lugn och ro kan kännas skönt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-11-26
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Grennert, gynekolog och förlossningsläkare, Malmö