Svampinfektioner

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Svampinfektioner hos barn orsakas antingen av jästsvamp eller av trådsvamp.

Jästsvamp kan finnas naturligt på huden och slemhinnorna men ger oftast inga besvär alls. En jästsvampsinfektion kan visa sig som rodnader i hudveck och hos spädbarn som så kallad torsk. Man kan förebygga infektioner av jästsvamp genom att hålla hudveck rena och torra.

Infektioner av trådsvamp är till exempel ringorm och svamp i hårbotten. Trådsvampsinfektioner smittar i direktkontakt mellan personer och mellan människa och djur. Man kan också bli smittad via golvet i till exempel duschutrymmen eller via mössor och kammar.

Symtom

Om man har en infektion med jästsvamp blir huden röd, kliar och kan vätska sig.

Infektion med trådsvamp gör att huden blir röd, fjällar och kliar. Trådsvamp i hårbotten kan ge håravfall.

Behandling

Om man fått en jästsvampsinfektion räcker det oftast med att hålla huden ren och torr för att besvären ska försvinna. Ibland kan det behövas en kräm som innehåller medel mot svamp.

Trådsvampsinfektioner behöver oftast behandlas med läkemedel, till exempel kräm eller tabletter för att besvären ska försvinna. Även om det är ovanligt kan det ta längre tid innan man är helt fri från besvär, ibland flera månader.

När ska man söka vård?

Om barnet har stora besvär eller om det inte blir bättre efter ett par dagars behandling hemma kan man kontakta BVC.

Om man tror att barnet har ringorm eller svamp i hårbotten bör man kontakta vårdcentralen.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Visa mer

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

Svamp ger oftast inte något besvär

Svamp och bakterier förekommer naturligt på huden och slemhinnorna hos alla människor. Det brukar även finnas en balans mellan bakterier som är skadliga och de som inte är det. De ofarliga bakterierna konkurrerar ut svampar och bakterier som orsakar sjukdomar och därför får man oftast inte hudinfektioner.

Två typer av svamp

Om barn får svampinfektioner brukar de orsakas av jästsvamp, candida, eller trådsvamp, dermatofyter. Barn i alla åldrar kan få besvär. Vanliga symtom på jästsvamp är till exempel en vit beläggning i munnen hos spädbarn, så kallad torsk, eller rodnader i hudveck. Om barnet fått trådsvamp kan det uppstå en eller flera röda fläckar på huden. Det kan också klia.

Spädbarn kan få jästsvamp lättare

Eftersom spädbarn föds utan hudbakterier kan de lättare få infektioner av jästsvamp. De behöver först bygga upp en normalflora av bakterier innan motståndskraften mot svampinfektioner är utvecklad.

En svampinfektion kan också blossa upp när barn får antibiotikabehandling, eftersom medicinen även minskar antalet nyttiga hudbakterier. Dessutom kan vissa sjukdomar eller nedsatt immunförsvar öka risken för jästsvampsinfektioner.

Svamp i underlivet hos flickor

Svamp i underlivet drabbar framför allt äldre flickor och vuxna kvinnor och beskrivs inte här.

Hudinfektioner orsakade av trådsvampar

Om barn får svampinfektioner orsakade av trådsvamp kan de få besvär på olika ställen på kroppen, så kallad ringorm eller revorm eller besvär i hårbotten. Äldre barn kan få fotsvamp, även om det är ovanligt.

Ringorm och infektioner i hårbotten smittar genom direktkontakt mellan djur och människa och mellan människa och människa. Hårinfektioner smittar även via mössor, kammar och liknande. Fotsvamp smittar vanligtvis via golv till exempel i simhallar och gymnastiksalar. Antagligen är en del barn mer mottagliga än andra för infektioner som orsakas av trådsvamp.

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

Klåda och rodnad vanliga symtom

Hudinfektioner orsakade av jästsvamp uppstår på varma och fuktiga ställen som i barnets ljumskar, armveck och liknande. Huden blir röd och kan vätska sig. Det kan klia. Ibland förekommer också små varblåsor.

Tvätta, lufta och håll hudvecken torra

Om barnets hud blir röd och kliar kan man börja med att tvätta rent med vatten eller alsollösning, som är uttorkande och kylande. Använd inte alsolsprit som innehåller alkohol och kan svida. Det är också bra att lufta och försöka hålla torrt.

Man kan försöka behandla själv i ett par dagar. Om man känner sig osäker, om barnet har stora besvär eller om det inte blir bättre efter ett par dagar kan man kontakta BVC. Det kan behövas en kräm som innehåller medel mot svamp.

För att förebygga svampinfektioner kan man hålla hudveck som hals, armveck och ljumskar rena och torra.

Blöjutslag eller svampinfektion?

Röd och irriterad hud under blöjan på små barn är oftast vanliga blöjutslag, men ibland kan utslagen bero på en svampinfektion.

Behandla som blöjutslag först

Som förälder kan det vara svårt att avgöra om det är vanliga blöjutslag eller svamp. Behandla därför först som om det är blöjutslag:

  • Håll stjärten ren genom att tvätta försiktigt med vatten. Om tvål behövs, bör man använda en mild tvål. Om huden är öm är det bättre att rengöra med barnolja än med tvål.
  • Låt barnet ligga utan blöja på torrt underlag och lufta stjärten så mycket som möjligt.
  • Byt blöjor ofta och så fort som möjligt när barnet har bajsat.

För att få en snabbare läkning kan det vara bra att använda en skyddande salva som innehåller zink, till exempel Silon- eller Inotyolsalva. På barnavårdscentralen eller apotek kan man få råd om olika salvor.

Om inte den här behandlingen hjälper på en eller ett par dagar bör man kontakta BVC. Utslagen kan bero på en svampinfektion och kan behöva behandlas med en kräm som innehåller medel mot svamp.

Torsk – en vitaktig beläggning i munnen

Barn kan också få en svampinfektion i munnens slemhinna som kallas torsk. Det är vanligast hos spädbarn. En vitaktig beläggning bildas på tungan, insidan av kinderna och i gommen. Ibland kan man uppleva att barnet har lite problem med att äta.

Ofta försvinner torsk av sig själv utan behandling.

Det är inte farligt för spädbarn att ha torsk i munnen. Ofta försvinner det av sig själv utan behandling.

Om spädbarn har torsk brukar man inte behöva uppsöka barnavårdscentral eller annan vårdcentral, men man kan alltid rådgöra med barnavårdcentralen. Om större barn får torsk bör man kontakta vårdcentralen.

Ringorm – ringformade utslag

Ringorm eller revorm orsakas av trådsvampar och barnet kan ha blivit smittat av djur eller andra människor. Ringorm är ringformade, rödaktiga hudförändringar på kroppen, främst på bröstet, armar, ben eller i ansiktet. Ringen växer utåt och läker i mitten. Huden innanför ringen kan därför se ut som vanligt. Både antalet utslag och storleken på utslagen kan variera. Det kan även klia. Ibland kan den här typen av svampinfektion likna vissa typer av eksem.

Svamp i hårbotten

En infektion orsakad av trådsvampar kan också visa sig i hårbotten som områden med mjälliknande fjäll och hårlösa fjällande fläckar. Ibland blir ett område inflammerat och varigt.

Fjällning i hårbotten är vanligt hos barn utan att det är svamp. Spädbarn kan till exempel få så kallad mjölkskorv och barn med böjveckseksem fjällar också i hårbotten ibland.

Fotsvamp sällsynt hos barn

Fotsvamp är också en trådsvampinfektion. De vanligaste symtomen är klåda och fjällande hud mellan tårna samt rodnad och eksemliknande förändringar på fotsulorna. Det är oftast en tydlig gräns mot frisk hud. Fotsvamp är mycket sällsynt hos barn.

Barn kan ha liknande besvär med torr och kliande hud på fötterna, särskilt på vintrarna, utan att det är svamp.

Kontakta vårdcentralen

Om man tror att barnet har ringorm, svamp i hårbotten eller fotsvamp bör man kontakta vårdcentralen.

Diagnos

Läkaren kan känna igen svampinfektioner på utseendet men särskilt vid misstanke om trådsvamp tas också prov från huden. Provet skickas till speciella laboratorier för undersökning och svampodling.

Svampmedel kan hjälpa

Trådsvampinfektioner behandlas med svampmedel. Lindriga infektioner kan behandlas med krämer direkt på huden.

Svårare infektioner som diagnosticerats med svampodling behandlas med tabletter under längre tid, ibland upp till flera månader.

Hur kan man förebygga besvär av trådsvamp?

För att skydda barnet kan man försöka se till att det inte har direkt kontakt med andra barn som har en trådsvampsinfektion. Barn bör inte låna mössor eller kammar av varandra. Man kan även ge barnet rådet att inte gå barfota på fuktiga golv, exempelvis i simhallar, gymnastiksalar och omklädningsrum. Det är också bra att inte använda täta skor eller gummistövlar mer än nödvändigt och att tvätta fötterna och byta strumpor regelbundet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2009-06-24
Skribent:

Kerstin Asplund, läkare, specialist i allmänmedicin, Västervik.

Granskare:

Taavi Kaaman, läkare, specialist i hud- och könssjukdomar, Stockholm