Vård för personer från andra länder

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Till dig som är utländsk medborgare, utanför Norden, och besöker sjukvården, vill vi lämna följande information om gällande regler för din vårdavgift.

Observera: Är du utländsk medborgare men bosatt och folkbokförd i Sverige, gäller samma förmåner och avgifter som för andra som bor i Sverige.

Visa mer

Medborgare och bosatt i ett EU- eller EES-land.

Medborgare och bosatt i ett EU- eller EES-land.

En EU/EES-medborgare som under vistelsen i Sverige blir i behov av sjukvård äger rätt till medicinskt nödvändig vård enligt samma grunder som folkbokförda i Sverige.

För att styrka att du omfattas av EU/EES-avtalet skall du uppvisa något av följande intyg:

  • Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet)
  • Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort
  • E106, försäkringsintyg från Försäkringskassan eller ett arbetsgivarintyg från svensk arbetsgivare.

Detta intyg / kort har du erhållit från ditt lands allmänna försäkringskassa. Har du detta betalar du samma avgift som folkbokförda i landstinget.

Om du inte kan uppvisa något av dessa intyg/kort skall du själv betala hela kostnaden kontant. När du sedan återkommer till ditt hemland får du vända dig till din Försäkringskassa för att få vårdavgiften tillbaka i enlighet med artikel 34 i förordningen ( EEG ) nr 574/72.

Spara därför på kvittot!

Hur stor vårdavgiften blir kan kassören tala om för dig.

Om du är på en längre vistelse i Sverige och saknar intyget / kortet kan du kontakta din försäkringskassa i ditt hemland så faxar / skickas det till Dig.

Fäll ihop

Medborgare och bosatt i ett konventionsland.

Medborgare och bosatt i ett konventionsland.

Med konventionsland avses ett land som har särskilt samarbetsavtal med Sverige.

Om du är från något av nedanstående länder äger du rätt till akut sjukvård enligt samma grunder som folkbokförda i Sverige.

Följande olika konventionsavtal finns:

  1. Om du är medborgare i och bosatt i Algeriet eller bosatt i Australien gäller den för öppen och sluten vård.
  2. Om du är medborgare i och bosatt i Israel gäller den endast förlossningsvård.
  3. Om Du är bosatt i Québec gäller den endast om du arbetar eller studerar i Sverige och omfattar både öppen och sluten vård.

Du måste visa pass och uppge din bostadsadress!

För att styrka att du omfattas av konventionen från något av dessa länder för skall du uppvisa pass och uppge din bostadsadress. Om du inte kan uppvisa pass skall du själv betala hela kostnaden kontant.

När du sedan återkommer till ditt hemland får du vända dig till din Försäkringskassa för att få vårdavgiften tillbaka enligt gällande konventionsavtal. Spara därför på kvittot!

Hur stor vårdavgiften blir kan kassören tala om för dig.

Fäll ihop

Om du inte är medborgare i ett EU/EES eller konventionsland

Om du inte är medborgare i ett EU/EES eller konventionsland

Om du inte omfattas av EU/EES-avtalet eller konventionsavtal enligt ovan, skall du kontant betala hela vårdkostnaden för den vård du får. Hur stor denna vårdavgift blir kan kassören tala om för dig.

Vill du ha mer information, så tala med kassören i receptionen.

Är du utländsk medborgare men bosatt och folkbokförd i Sverige, gäller samma förmåner och avgifter som för andra som bor i Sverige.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-03-02