Elektroniska läkarintyg

Låt din läkare skicka ditt läkarintyg elektroniskt direkt från vårdens journalsystem till Försäkringskassan. Det går snabbare, är enklare och säkrare. Självklart är det du som bestämmer om du vill att läkaren ska skicka läkarintyget elektroniskt eller om du själv vill posta det.

Enklare

Läkarintyget kommer rätt från början. Vill du kontrollera att det kommit fram kan du själv gå in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats och titta.

Säkert

Läkarintyget skickas krypterat i ett slutet it-system och uppfyller alla de krav som ställs på säkerhet och sekretess för elektronisk överföring av information. Det innebär att ingen annan än din läkare och Försäkringskassan kan se ditt intyg.

Samtycka

Läkarintyget är din handling. Därför ska läkaren fråga dig innan han eller hon skickar läkarintyget elektroniskt. Om du inte lämnar ditt samtycke får du själv skicka in läkarintyget utskrivet på papper som tidigare.

När ska läkarintyg inte skickas?

Om du har en arbetsgivare och bara är sjuk de 14 första dagarna inom sjuklöneperioden ska läkarintyget inte skickas elektroniskt till Försäkringskassan. Då gäller andra regler.

 

Publicerad:
2011-10-13