Brutet lårben hos barn

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Barn kan bryta lårbenet när de faller i till exempel samband med cykling, ridning eller slalomåkning, eller vid en olycka. Lårbensbrott är vanligare hos förskolebarn än skolbarn.

Barn som har brutit lårbenet gipsas sällan utan brukar få ligga med benet i en specialställning tills skelettet har läkt. Barnet brukar sövas inför behandlingen. De allra flesta barn blir helt bra igen, men det brukar ta ganska många veckor från skadetillfället till dess att barnet kan idrotta eller vara med på idrottslektionerna som vanligt i skolan igen.

Symtom

När barnet har brutit lårbenet gör det mycket ont, och barnet försöker ofta hålla benet så stilla det går.

Behandling

Man kan försöka lindra smärtan genom att prova att försiktigt lägga benet med knäet lätt utåtvridet över en kudde. Man får pröva sig fram till vad som känns bra för barnet. Man kan också ge receptfri smärtlindrande medicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Följ anvisningarna på förpackningen.

För att skadan ska kunna läka får mindre barn ofta ligga med benet i en specialställning mellan tre och fem veckor. Hos framför allt äldre barn behöver skadan opereras och stabiliseras med hjälp av metallpinnar.

Om barnet har fått en metallpinne inopererad brukar den tas bort så småningom.

När ska man söka vård?

Om barnet har mycket ont, inte vill röra på benet eller låta någon känna på benet ska man söka vård direkt på en akutmottagning. Man bör ringa 112 eftersom det är bäst för barnet att få åka ambulans till sjukhuset.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Visa mer

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

När barn bryter lårbenet

Barn kan bryta lårbenet om de ramlar och benet vrids i fallet, eller om de får ett hårt slag mot benet. Det kan till exempel hända när de springer, cyklar, rider eller åker slalom. Benbrottet brukar ligga mitt på lårbenet och är vanligare hos förskolebarn än skolbarn.

Lårbenet är kroppens längsta ben. Den översta delen av lårbenet består av en kula som går in i höftleden.

Barn får andra skador än vuxna

Både barn och vuxna kan bryta lårbenet vid olycksfall. Men det växande barnskelettet och det vuxna, färdiga skelettet får olika typer av skador, och det är mycket sällsynt att barn bryter lårbenshalsen på samma sätt som vuxna.

Några skillnader mellan barn och vuxna:

  • Musklerna fäster på skelettet med senor. Hos barn är skelettet mjukare och mer poröst än senan och senfästet. När barn råkar ut för olycksfall går därför inte senan eller muskeln sönder, utan de får oftare en skelettskada än vuxna.
  • På grund av att skelettet är mjukare får barn ibland skador där skelettet inte bryts av som hos vuxna, utan bara böjs. Dessa skador behandlas som vanliga benbrott.
  • Barn har tillväxtzoner i skelettet som är mjukare och porösare än det övriga skelettet. Här kan barnet få ”förskjutningar”, så kallade epifysiolyser. Även dessa skador behandlas som vanliga benbrott.
  • Barnets skelett bygger om sig när det växer. Därför behöver felställningar efter benbrott inte alltid läggas till rätta eller opereras. Hos barn rättas felställningar till av sig själva, medan vuxna som har samma felställningar oftast måste behandlas.
  • Läkningen går mycket fortare hos barn än hos vuxna och därför är behandlingstiden kortare.

Svårt att förebygga denna typ av skador

Det är svårt att förebygga lårbensbrott som kan inträffa när barnet leker. Det enda man kan göra är att använda sitt sunda förnuft, och inte till exempel låta för små barn klättra i träd eller cykla.

Läs mer: barnsäkerhet

Fäll ihop

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos

Det gör mycket ont och barnet håller benet stilla

När barnet har brutit lårbenet gör det mycket ont. Därför brukar barnet vilja hålla benet så stilla som möjligt för att lindra smärtan. Det gör framför allt ont om barnet försöker röra på benet eller om man klämmer på det.

När ska man söka vård?

Om barnet har mycket ont, inte vill röra på benet eller låta någon känna på benet ska man direkt söka vård på en akutmottagning. Man bör ringa 112 eftersom det är bäst för barnet att åka i ambulans till sjukhuset.

I ambulansen brukar lårbenet fixeras med speciella madrasser som blåses upp så att benet ligger helt inpackat och inte kan röras, vilket minskar smärtan något.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Vad kan man göra själv?

En elastisk binda minskar inte smärtan när man har brutit lårbenet. Men det kan eventuellt kännas bättre om man lägger benet med knäet lätt utåtvridet över en kudde. Man bör pröva sig fram till vad som känns bra för barnet.

När barnet skadar lårbenet måste det ofta sövas under behandlingen. Därför är det viktigt att barnet är fastande eftersom det annars finns en risk att det kräks under narkosen och att innehållet i magsäcken hamnar i lungorna och orsakar andningsbesvär.

Trots att barnet ska vara fastande kan man ge receptfri smärtlindrande medicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Läkemedlen finns i olika former och dosen anpassas efter barnets vikt. Det finns anvisningar på förpackningen. Om man ger barnet vanliga smärtlindrande tabletter genom munnen ska de sköljas ner enbart med lite vatten.

Lårbenet underöks och röntgas

Om läkaren misstänker att barnet har brutit lårbenet får det en spruta med smärtstillande medel. Sedan görs en röntgenundersökning.

Barnet får ligga stilla på ett särskilt röntgenbord och flera bilder tas uppifrån och i sidled. Bilderna visar om skelettet är skadat och om det har någon felställning. Därefter bestämmer läkaren vilken behandling som behövs.

Det gör inte ont att ta röntgenbilder. Däremot kan det göra ont när läkaren känner på lårbenet. Som förälder eller närstående kan man vara med sitt barn under hela undersökningen, men måste ta på sig ett skyddande förkläde eller gå ut ur rummet när röntgenbilderna tas.

Fäll ihop

Vård och behandling

Vård och behandling

  • Barnet får ligga på rygg i en säng med en speciell ställning som håller det skadade benet stabilt medan läkningen pågår.

Olika skador kräver olika behandlingar

Vilken typ av behandling som barnet får beror dels på barnets ålder, storlek och vikt, dels på var skadan sitter och hur felställt lårbenet är. Ett spiralformat brott mitt på lårbenet är vanligast.

Lårbensbrott hos barn gipsas sällan

De flesta benbrott i armar och ben brukar behandlas med gipsförband. Så är oftast inte fallet när man har brutit lårbenet. Barn under två års ålder kan ibland behandlas med gips, men för de allra flesta lårbensbrott hos barn väljer läkaren antingen en form av sträckbehandling eller sätter in en sträckpinne i det skadade benet. Barnet är alltid sövt under behandlingen.

En spricka i lårbenet behandlas på samma sätt som ett vanligt lårbensbrott.

Barnet sövs och lårbenet rättas till

Innan barnet sövs är det viktigt att magsäcken är så tom som möjligt så att barnet inte riskerar att kräkas under narkosen. Det är därför man inte ska ge barnet något att äta eller dricka innan man åker till sjukhuset, utom möjligtvis smärtlindrande medicin.

Först brukar barnet få bedövningssalva på huden i armvecket eller på handen på den oskadade armen. Salvan får verka i ungefär en timme. Därefter sätts en tunn slang in i ett blodkärl, antingen på handen eller i armvecket. Någon gång kan barnet ha så ont att det behöver smärtlindrande medicin i blodet genast. Då använder inte läkaren bedövningssalva innan, eftersom det tar för lång tid innan den verkar.

När barnet ska sövas sprutas sömnmedel och bedövningsmedel in i den tunna plastslangen. Ibland sövs barnet genom att först andas in sömnmedel genom en andningsmask. Därefter sätts den tunna slangen in i armen så att mer sömnmedel kan ges. En förälder eller annan närstående får följa med barnet in i operationssalen och vara med tills barnet somnar. En narkosläkare och en sköterska kontrollerar att barnet mår bra och inte har ont under behandlingen.

När barnet sover gott och inte längre känner smärta kan läkaren, som vanligen är en ortoped, rätta till felställningen på det skadade stället.När läkaren har lagt benbrottet till rätta körs barnet i sin säng till en så kallad uppvakningsavdelning. Där får barnet ligga tills det vaknar ordentligt, vilket kan ta upp till ett par timmar. En förälder eller annan anhörig kan sitta bredvid sängen under tiden. En del barn kan må illa när de vaknar.

Små barn behandlas med ett häftsträck

Barn under två år kan ibland behandlas med gips, men de allra flesta barn som väger mindre än 15-20 kilo brukar behandlas med hjälp av ett så kallat häftsträck.

När barnet behandlas med ett häftsträck får det ligga på rygg i en säng med en speciell ställning som håller det skadade benet stabilt medan läkningen pågår.

Barnet får ligga i sängen mellan tre och fem veckor. Exakt hur länge beror på ålder och hur själva läkningen går. Yngre barn behöver i regel ligga kortare tid. Under tiden får barnet smärtstillande medicin så länge det är nödvändigt.Under tiden övervakas läkningen av lårbenet med hjälp av röntgenundersökningar. Antalet sådana undersökningar varierar beroende på hur benbrottet ser ut och hur läkningen går.Vissa sjukhus har möjlighet att ordna så att barnet kan ligga med häftsträcket hemma istället för på sjukhuset.

Större barn får en sträckpinne inopererad

Större barn som väger mer än 20 kilo brukar få en annan form av sträckbehandling.

Även under denna behandling ligger barnet på rygg i en säng med en speciell ställning och barnet får en smal metallpinne inopererad genom lårbenet nära knäleden.Barnet ligger i sängen mellan fyra och fem veckor, medan benbrottets läge och läkning övervakas med hjälp av röntgenundersökningar. Barnet får smärtstillande medicin så länge det är nödvändigt. Sträckpinnen tas så småningom bort utan att barnet sövs, men med bedövning. Sedan får barnet ligga kvar i sängen ytterligare en tid beroende på hur brottet i lårbenet har läkt.

I vissa fall får barnet metallpinnar inopererade längs lårbenet. Fördelen med denna metod är att barnet kan gå och stödja på benet mycket tidigare. Nackdelen är att metallpinnarna måste tas bort genom en ny operation efter att benbrottet har läkt.Läkaren kan ibland använda sig av en metallram som sitter på utsidan av benet och håller de metallpinnar som satts in i rätt läge. Det kallas extern fixation.

Det kan vara jobbigt att ligga stilla

Att ligga stilla i en säng kan kännas jobbigt för barnet. Men de flesta barn brukar vänja sig efter de inledande dagarna. Barnet kan till exempel ligga och läsa, rita eller titta på teve. Man kan tvätta barnet med en tvättlapp. Barnet får använda sig av ett bäcken när det behöver kissa och bajsa. När behandlingen är färdig och barnet slipper specialställningen gör det inte längre ont i lårbenet, men under de två första dagarna kan det ändå vara besvärligt med omställningen. Det brukar ta flera veckor innan barnet kan gå eller springa igen som innan olyckan inträffade.

Kryckor kan fås på vårdcentralen

Man kan vanligtvis få kryckor på den vårdcentral eller akutmottagning man vänt sig till första gången. När barnet inte längre behöver gå med kryckorna ska man lämna dem på närmaste vårdcentral.

Små barn under sex års ålder kan för det mesta inte balansera med kryckor. De kan eventuellt behöva använda en rullator istället.

Ingen speciell träning behövs efteråt

Det är sällan en skada på lårbenet behöver speciell träning efter att häftsträck eller metallpinne tagits bort. Den dagliga leken med kompisar gör att de flesta barn inte behöver någon sjukgymnastik efter behandlingen av det brutna lårbenet. Vardagliga rörelser brukar räcka för att styrkan och rörligheten ska komma tillbaka efter några veckor.

Barnet kan vara med på idrottslektionerna igen relativt tidigt, under förutsättning att aktiviteterna anpassas efter skadan.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

Barnfilmer

I barnavdelningen på 1177.se kan man se en tecknad film om hur en röntgenundersökning går till. I filmen får man följa Gabriella Gnu när hon åker till sjukhuset och blir undersökt med röntgen.

Man kan även förbereda barnet innan det får bedövning med narkos och opereras. Se filmen om Oliver, som åker till sjukhuset efter att ha skadat armen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-10-09
Skribent:

Marie-Louise Molander, barnkirurg, Stockholm

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tomas Wester, barnkirurg, Karolinska universitetssjukhuset Solna

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg