Klorhexidin och Klorhexidinsprit

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Klorhexidin och Klorhexidinsprit är desinfektionsmedel som används för att förhindra infektioner.

Klorhexidin används vid rengöring av hud och slemhinnor. Om du inte har tillgång till rent vatten, eller är utomlands där infektionsrisken är stor, kan du rengöra sår med Klorhexidin.

Klorhexidinsprit används vid rengöring av huden, till exempel när du ska få en spruta, opereras eller lämna prover.

Det verksamma ämnet är klorhexidin. I Klorhexidinsprit ingår även etanol.

Recept och högkostnadsskydd

Klorhexidin och Klorhexidinsprit finns som kutan lösning. Kutan betyder att den ska användas på huden.

Klorhexidin kan köpas receptfritt och finns i olika styrkor: 0,5, 1 och 2 milligram per milliliter.

Klorhexidinsprit finns i styrkan 5 milligram per milliliter och finns både färgad och ofärgad. De mindre förpackningarna med 250 milliliter Klorhexidinsprit är receptfria medan de större på 1000 milliliter är receptbelagda.

En förpackning av Klorhexidin i styrkan 2 milligram/milliliter ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor. Övriga förpackningar ingår inte i högkostnadsskyddet även om den skrivs ut på recept. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv. 

Så här fungerar läkemedlen

Klorhexidin dödar många olika typer av bakterier. Etanol dödar de flesta bakterier och även flera virus. Kombinationen av klorhexidin och etanol ger bättre effekt än etanol eller klorhexidin var för sig. Dessutom varar effekten längre.

Hur använder jag läkemedlen?

Klorhexidin i styrkan 0,5 milligram/milliliter används i första hand för att tvätta sår, och styrkan 1 milligram/milliliter främst för rengöring av slemhinnor och ömtålig hud. Klorhexidin 2 milligram/milliliter används ofta för rengöring i munhålan.

Hur du ska använda Klorhexidinsprit beror på vad du ska rengöra och syftet med det. Det är därför mycket viktigt att läsa informationen som följer med flaskan och följa de instruktioner du eventuellt har fått från sjukvården.

Om du ska opereras blir du vanligen tvättad med Klorhexidinsprit på operationsbordet. Innan operationen får du vanligen tvätta dig själv med någon form av läkemedel med klorhexidin, till exempel Descutan. Effekten av den tvätten förstärks med Klorhexidinsprit.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Hur mycket lösning som ska användas beror på hur stort område som ska rengöras. Du kan till exempel fukta en kompress med lösningen och stryka ut på huden.

Rengör munnen genom att skölja med cirka 10 milliliter lösning i styrkan 2 milligram/milliliter 2 gånger dagligen under minst 1 minut. Spotta därefter ut lösningen.

Viktigt

Använd inte läkemedel med klorhexidin i öronen.

Tvål ska noga sköljas bort med vatten innan du använder klorhexidin eftersom tvål försämrar effekten av klorhexidin. Även till exempel blod och var försämrar effekten.
Klorhexidinsprit är brandfarligt.

Biverkningar

En del personer som sköljer munnen kan få smakförändring, en brännande känsla på tungan eller missfärgning av tänder och tunga. Missfärgningen försvinner när behandlingen har avslutats. Annars är det ovanligt att få biverkningar av klorhexidin.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlen när du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klorhexidin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på andra läkemedel som innehåller klorhexidin och används på huden är:

 

  • Descutan
  • Hibiscrub
  • Chloraprep, som även innehåller isopropylalkohol.

Klorhexidin finns även i läkemedel som används i munhålan, till exempel Corsodyl och Hexident.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge