Kaleorid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Kaleorid är ett läkemedel som används som ersättning vid brist på kalium i kroppen. Kaleorid används även för att förebygga kaliumbrist vid behandling med vissa vätskedrivande läkemedel.

Kaleorid tillhör läkemedelsgruppen mineralämnen och det verksamma ämnet är kaliumklorid.

Recept och högkostnadsskydd

Kaleorid finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkan 750 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det är vanligt att du får vätskedrivande läkemedel om du har för mycket vätska i kroppen, till exempel på grund av hjärtsvikt. Du kan också få sådana läkemedel mot högt blodtryck. Läkemedlen gör att du kissar mer än vanligt. Men förutom vatten utsöndras även större mängder av olika salter med urinen, bland annat kalium. Det gör att du kan få brist på kalium i kroppen.

Kalium är viktigt för att kroppen ska fungera. Brist på kalium kan till exempel leda till muskelsvaghet och ibland till oregelbunden hjärtrytm. Genom att ta kaliumläkemedel ersätts bristen.

Du kan inte själv känna att du har kaliumbrist. Visserligen kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre, men det är mycket vanligare att dessa symtom har andra orsaker. Läkaren kan ta reda på hur mycket kalium som finns i blodet med hjälp av ett blodprov.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj depåtabletterna hela med minst ett halvt glas vatten. Om du delar eller tuggar sönder depåtabletterna verkar de för kraftigt och under för kort tid. Dessutom ökar risken för irritation i matstrupe och magsäck.

Stå eller sitt upp när du tar depåtabletterna. Om du ligger ner ökar risken för de ska fastna i matstrupen.

Det verksamma ämnet smakar illa och kan irritera magen och tarmarna. Det är därför inbakat i en kärna, vilket gör det kommer ut långsamt i kroppen och verkar under en längre tid. Risken för biverkningar minskar också. Den vita kärnan kommer ut oförändrad med avföringen.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen varierar från person till person. En vanlig dosering är 2-5 depåtabletter om dagen.

Viktigt

Det är viktigt att vara noga med att följa den angivna doseringen. En för stor dos kan bland annat orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm.

Använd inte Kaleorid om du har förträngningar i matstrupen eller tarmen, om du har försämrad njurfunktion eller om du har Addisons sjukdom och inte behandlas för det.

Du ska inte heller använda Kaleorid om du har för mycket kalium i blodet eller för lågt pH i blodet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Kaleorid samtidigt som kaliumsparande vätskedrivande läkemedel, som innehåller till exempel spironolakton eller amilorid. Kaliumhalten i blodet kan då bli för hög. För hög kaliumhalt i blodet kan leda till oregelbunden hjärtrytm.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar om Kaleorid tas enligt läkarens anvisningar.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kaliumklorid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller kaliumklorid är Kaliumklorid Orifarm.

Även vissa läkemedel mot förstoppning innehåller kaliumklorid, till exempel Laxabon, Laxido, Movicol, Moxalole och Movprep.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna