Allopurinol

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet allopurinol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Allopurinol Nordic Drugs
  • Allopurinol Takeda
  • Allopurinol Teva
  • Zyloric.

Vad är allopurinol?

Vad är allopurinol?

Allopurinol är ett läkemedel mot gikt. Det används förebyggande, för att undvika nya giktattacker. Allopurinol kan också användas om du har gikt i samband med njursjukdom eller om du har sten i urinvägarna som orsakats av urinsyra. Läkemedlet kan även användas för att förebygga höga urinsyrahalter vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Allopurinol tillhör en grupp läkemedel som gör att det bildas mindre urinsyra.

I vilka former finns allopurinol?

Allopurinol finns som tabletter i styrkorna 100 milligram och 300 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar allopurinol

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för höga urinsyrahalter i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Allopurinol sänker halten av urinsyra i blodet och urinen genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. När halten urinsyra minskar förhindras att kristaller av urinsyra bildas i leder och vävnader. Dessutom förhindras att det bildas njursten i urinvägarna.

Fäll ihop

Hur använder jag allopurinol?

Hur använder jag allopurinol?

Svälj tabletterna med vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 100-600 milligram om dagen, men ibland kan upp till 900 milligram dagligen behövas.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder allopurinol

Att tänka på när du använder allopurinol

Påbörja inte behandling med allopurinol under en pågående giktattack. Det kan förvärra besvären. Däremot ska du inte avbryta behandling med allopurinol vid en ny giktattack.

Det är viktigt att ta allopurinol regelbundet för att undvika att halten av urinsyra växlar. Det kan framkalla nya giktattacker eller njurstensanfall.

Läkemedlet lindrar inte smärta. Därför kan du behöva ta smärtstillande läkemedel om du får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av allopurinol. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om du får hudutslag ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få magbesvär som illamående eller kräkningar. Vissa kan få hudutslag i samband med medicineringen. Om du får hudutslag ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Äldre personer får oftare biverkningar än yngre.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-30
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Magnusson, överläkare vid Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus