Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Uppsala län

I Uppsala län kan du vaccinera dig mot covid-19 genom att boka tid. Här finns information om hur du gör. 

Längre ner på sidan finns information om vad som gäller för dig som ska ta första eller andra dosen, en påfyllnads dos eller om du har barn som ska vaccineras.

När du vaccinerar dig får du fylla i en hälsodeklaration. Om du vill kan du skriva ut hälsodeklarationen och fylla i den i förväg. Hälsodeklarationen finns också på engelska.

Region Uppsalas vaccinationslokaler och privata vaccinationsbyråer har begränsade öppettider under juni, juli och augusti. Läs mer om öppettider i sommar.

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Uppsala län

Boka tid för dos 1 och 2 i Uppsala län

Har du ännu inte bokat tid för dos 1 ska du göra det. Ungefär 4 veckor efter din första vaccination kan du ta din andra dos. 

Om du bokar en tid för dos två som infaller för nära din första dos, kommer tiden att avbokas.

 

Behöver du hjälp att boka tid ring 018-6173500.

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.
Uppsala län

Du som är 18 år eller äldre och bor i Uppsala län

Du som är 18 år eller äldre kan boka tid för din tredje dos vaccin mot covid-19 via länkarna nedan:

 

 

 

 

 

 

Behöver du hjälp att boka tid ring 018-6173500.

Det här behöver du ta med dig till vaccinationslokalen

När du kommer till vaccinationslokalen behöver du kunna visa att det har gått minst tre månader sedan du fick din andra dos vaccin. Det kan du till exempel göra genom att ta med ditt vaccinationskort eller visa upp ditt covidbevis. Du behöver också ha med dig legitimation. Har du bokar in dig för tidigt kommer du antingen att bli avbokad eller också nekad på plats i lokalen. 

Dessa vacciner använder vi i påfyllnadsdosen

Är du 31 år eller äldre erbjuds du Modernas vaccin mot covid-19 (Spikevax). Är du 18-30 år erbjuds du Pfizers vaccin mot covid-19 (Comirnaty). Det spelar ingen roll vilket vaccin du fått tidigare, effekten blir lika bra och säker.

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.
Uppsala län

Påfyllnadsdos (dos 4) i Uppsala län

I Uppsala län påbörjas vaccination med den andra påfyllnadsdosen (dos 4) den 21 februari 2022.

Hur gör jag för att vaccinera mig med andra påfyllnadsdosen (dos 4)?

 • Du som är 65 år och äldre kan själv boka en tid i någon av våra vaccinationslokaler, genom att logga in eller ringa 018-6173500.
 • Du som bor på äldreboende (SÄBO) kommer att bli vaccinerad i hemmet.
 • Du som har hemsjukvård, och inte kan ta sig till en vaccinationslokal, kommer att vaccineras i hemmet.
 • Du som är 18 – 64 år och har Downs syndrom kan boka tid genom att ringa 018-6173500.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Du som är 18–64 år med måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar får en sms-påminnelse när det gått tre månader sedan dos 4. Du bokar tid själv genom att ringa 018-6173500.

 

Behöver du hjälp att boka tid ring 018-6173500.

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Uppsala län

Om du måste av- eller omboka klicka på länken nedan till den lokal där tiden är bokad och logga in. När du loggat in kan du antingen avboka eller omboka.

Om du inte kan logga in kan du istället ringa 018-6173500 för att av- eller omboka din tid.

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Uppsala län

I Uppsala län kan barn 12 till 15 år boka tid för vaccination. Du som förälder måste godkänna vaccinationen, läs mer nedan.

Gör så här för att boka tid:

 

 

Du som förälder måste godkänna vaccinationen

Du som förälder behöver lämna samtycke för att ditt barn ska få vaccin. Om barnet går själv till vaccinationen behöver hon eller han ha med sig en samtyckesblankett. Alla barnets vårdnadshavare, en eller två, ska skriva under. Här finns samtyckesblanketten för utskrift.
 
Om du som förälder följer med ditt barn till vaccinationen behöver ni inte ha med en samtyckesblankett.  

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Uppsala län

När du som är 16 eller 17 år vaccinerar dig i Uppsala län kommer vårdpersonalen i vaccinationslokalen att ställa frågor, för att säkert veta att du förstår vad vaccinationen innebär.

Om det finns tveksamheter kan de behöva ett intyg från vårdnadshavaren.

 

Behöver du hjälp att boka tid ring 018-6173500.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan