Om vaccin mot covid-19

Hur många gånger rekommenderas jag att vaccinera mig mot covid-19?

Här kan du läsa om hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Det är olika för olika personer.

Person använder sin smarta telefon
Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19, eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 får du veta hur du gör för att bli vaccinerad.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om varför du behöver vaccinera dig flera gånger, hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Uppsala län

Om du kommer till vaccinationslokalen och tiden mellan dina vaccinationer är för kort, får du inte vaccinera dig. Datum för tidigare vaccinationer kan du se i ditt covidbevis eller genom att logga in och läsa din journal

Alla över 18 år kan vaccinera sig igen

Du som är 18 år till 64 år har möjlighet att vaccinera dig igen. Men du kan behöva vänta. Personer som rekommenderas vaccination kan behöva vaccinera sig först. Det är olika vad som gäller i regionerna. 

Du kan vaccinera dig igen om det är mer än fyra månader sedan du vaccinerade dig senast.

Du rekommenderas att vaccinera dig igen om du är 65 år eller äldre, eller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk och är 18 år eller äldre. Det gäller oavsett hur många doser vaccin som du redan har fått.

Längre ned på den här sidan kan du se hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig.

Läs mer: Jag har glömt när jag vaccinerade mig mot covid-19. Var kan jag se det?

Därför varierar rekommendationerna

Hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig beror bland annat på följande saker:

 • din ålder
 • din risk att bli allvarligt sjuk.

Skyddet från vaccinationen minskar snabbare ju äldre du är. Risken att bli allvarligt sjuk ökar också med åldern, och vid vissa tillstånd eller sjukdomar. 

Längre ned på den här sidan kan du se vad som gäller för dig.

Rekommendationerna kan ändras. Det beror bland annat på hur pandemin utvecklas.

18 år till 64 år

Alla som är 18 år till 64 år rekommenderas att vaccinera dig med tre doser.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Du kan ta en fjärde dos om du vill

De allra flesta har ett bra skydd när de har vaccinerat sig med tre doser.

Det är ingen rekommendation att vaccinera sig med en fjärde dos. Men du kan göra det om du anser att du behöver det.

Ett exempel kan vara att du närmar dig 65 år.

Ett annat exempel kan vara att du lever nära någon som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Du kan ta en fjärde dos när det har gått minst fyra månader sedan du senast vaccinerade dig.

18 år till 64 år med vissa tillstånd och sjukdomar

Du rekommenderas att vaccinera dig med fyra doser om du är 18 år till 64 år och har vissa tillstånd eller sjukdomar. Det gäller om något av följande stämmer.

 • Du är gravid.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom.
 • Du har en kronisk lungsjukdom.
 • Du har en neurologisk sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har demens eller har haft stroke.
 • Du har en leversjukdom.
 • Du har nedsatt njurfunktion.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

65 år och äldre

Du som fyller 65 år i år eller är äldre rekommenderas att vaccinera dig med fem doser.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Dos 5: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

18 år och äldre med hemtjänst, hemsjukvård, i äldreboende eller som har Downs syndrom

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med fem doser om något av följande stämmer.

 • Du har hemtjänst.
 • Du har hemsjukvård.
 • Du bor på ett särskilt boende för äldre.
 • Du har Downs syndrom.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Dos 5: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

De flesta med måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 med sex doser. Det kan gälla om något av följande stämmer.

 • Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.
 • Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel. Det kan till exempel vara läkemedel mot reumatiska eller andra autoimmuna sjukdomar.
 • Du får behandling för cancer eller någon en annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.
 • Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

Så här lång tid kan det behöva det gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 4 veckor

Dos 3: Efter minst 4 veckor

Dos 4: Efter minst 4 mån

Dos 5: Efter minst 4 mån

Dos 6: Efter minst 4 mån

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Något annat kan gälla om du har allvarligt nedsatt immunförsvar

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19.

Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver gå mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som du får behandling hos om du är osäker. 

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Barn och unga under 18 år

Du som är under 18 år kan inte vaccinera dig mot covid-19 om du är frisk för övrigt. Det gäller även om du redan har fått en dos vaccin.

Tidigare fanns en rekommendation för barn och unga att vaccinera sig mot covid-19. Rekommendationen har tagits bort eftersom den inte behövs längre. Barn och unga blir sällan allvarligt sjuka i covid-19. 

Barn och unga med särskilda tillstånd och sjukdomar

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har ett tillstånd eller en sjukdom som ökar risken att du blir allvarligt sjuk. Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Läs mer om vaccination av barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppsala län

Barn 12-17 år behöver samtycke från vårdnadshavare

Vårdnadshavare behöver ge samtycke till din vaccination och kan göra det på plats i vaccinationslokalen. Om du kommer själv måste du ha med ett intyg från din vårdnadshavare, en så kallad samtyckesblankett. Alla dina vårdnadshavare, en eller två, ska skriva under blanketten. Här finns samtyckesblanketten för utskrift.

mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller alla vuxna och barn. Här kan du läsa om det är något mer du behöver tänka på nu.

Kom ihåg att vaccinera dig mot influensa

Vissa personer har ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa. Det gäller bland annat dig som är äldre, gravid eller har vissa sjukdomar. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Läs mer om vilka som rekommenderas vaccin.

Till toppen av sidan