Om vaccin mot covid-19

Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig mot covid-19 i Sverige?

Fråga

Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar

Ja, det kan du. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin mot covid-19. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin, i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar

Du behöver inte ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att vaccinera dig.

Även personer som söker asyl och personer som vistas utan tillstånd i Sverige kommer att erbjudas vaccination. 

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Uppsala län

Du som vistas i Uppsala län men inte är svensk medborgare eller saknar svenskt personnummer

Du som inte är svensk medborgare, eller saknar personnummer, men tillhör den åldersgrupp som får vaccinera sig och vistas en längre tid i Uppsala län kan boka tid för vaccination genom att ringa 018-617 35 00.

Till toppen av sidan