LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provsvar för covid-19 (PCR-prov)

Innehållet gäller Uppsala län

De flesta kommer att få sitt provresultat inom tre dagar efter provtagning för covid-19, men det kan ta längre tid. När provsvaret är klart finns resultatet i din journal. I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll.

Vad gör jag när jag väntar på svar?

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du har symtom ska du: 

  • Stanna hemma och undvika kontakt med andra personer.
  • Vid vistelse utomhus ska du hålla avstånd till andra personer.
  • Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.
  • Undvik resor och använd inte allmänna färdmedel. 

Om du blir sämre

Om läget försämras med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din vårdcentral eller 1177. Vid akut försämring ring 112.

Så här får du ditt provsvar

De flesta kommer att få sitt provresultat inom tre dagar, men det kan ta längre tid. När provsvaret är klart finns resultatet i din journal. Mer information om hur du gör för att logga in och se provsvaret.

Om provet visar att du har covid-19 kommer vi att ringa och meddela svaret. Det är viktigt att svara även om läkaren ringer från dolt nummer. 

Om provet visar att du inte har covid-19 finns resultatet i din journal. Logga in och läs provsvaret under fliken ”Journaltjänster”.  Vårdnadshavare till barn 13-15 år blir kontaktade per telefon för provsvar. Anledningen är att vårdnadshavare inte kan logga in och ta del av barnets journal, när barnet är över 12 år.

Vad betyder provsvaret för dig som har symtom?

Provtagning görs i samband med pågående infektion för att se om du har covid-19 som orsak till dina symtom.

Du kan få två olika resultat:

  • Positivt eller Påvisat betyder att viruset hittades i provet som du lämnat. När du lämnade ditt prov fick du skriftlig information och förhållningsregler för hur du ska göra för att inte sprida smittan. Det är viktigt att du berättar för alla som du har träffat på sistone att du har covid-19. Du kan även läsa informationen här.

    Har du fått ett positivt resultat och blir sjuk igen, behöver du inte testa dig ännu en gång enligt de riktlinjer som gäller nu. Följ rådgivning för influensa och förkylning och stanna hemma två symtomfria dagar innan du går tillbaka till arbetet eller skolan.
  • Negativt eller Ej påvisat betyder att virus inte kunde hittas. Det innebär att du inte hade covid-19 när provet togs. Du kan gå till jobbet eller skolan när du känner dig allmänt bättre och är feberfri. Blir du däremot sämre ska du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral för ny bedömning. 

Kan du inte logga in för att läsa dina provsvar?

Om du fått hjälp att boka din tid via din vårdcentral så kommer vi att ringa upp dig eller skicka ett brev hem med ditt provresultat.

Till toppen av sidan