LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provsvar antikroppstest covid-19

Innehållet gäller Uppsala län

Sju dagar efter att du tagit prov för att få reda på om du har haft covid-19 (antikroppstest) finns provresultatet i din journal på 1177.se.

Logga in för att se provsvaret

Du behöver logga in för att se resultatet och läser mer under fliken ”Journaltjänster”. Mer information om hur du gör du för att logga in och se provsvaret.  

Vad ska jag göra medan jag väntar på svar? 

Om du har tagit ett blodprov för att se om du har antikroppar finns inga särskilda förhållningsregler, förutom de allmänna riktlinjer som gäller alla, läs mer hos Folkhälsomyndigheten. 

Vad betyder provsvaret för dig som vill veta om du har haft covid-19?

Provet visar om du har antikroppar efter att du varit sjuk i covid-19.

Du kan får tre olika resultat: 

  • Positiv. Du har antikroppar. Det betyder att du har haft covid-19. Ditt immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Risken att du ska smittas igen är låg. Det betyder också att du troligen inte kan smitta andra. Du är immun i minst 6 månader. Om du har antikroppar kan du umgås med andra, även om de tillhör någon av riskgrupperna. Det går också bra att träffas inomhus. 
    Du ska fortfarande tvätta händerna ofta och noga, och stanna hemma om du får nya symtom. Det är viktigt, eftersom du fortfarande kan få virus på händerna och riskera att smitta andra, även om du själv inte blir sjuk. 
  • Negativ. Du har inte antikroppar. Det visar att du troligen inte haft covid-19. Bildandet av antikroppar kan dröja upp till 2–3 veckor efter att du har blivit infekterad eller sjuk. Ett negativt prov utesluter därför inte aktuell eller nyligen genomgången sjukdom. 
  • Gränsvärde. Du har inte tillräckligt mycket antikroppar för att bekräfta att du har haft covid-19. Det kan bero på flera saker, till exempel att provet är taget för tidigt.

Kan du inte logga in för att läsa dina provsvar?

Om du fått hjälp att boka din tid via din vårdcentral så kommer vi att ringa upp dig eller skicka ett brev hem med ditt provresultat. 

Till toppen av sidan