Om covid-19 – coronavirus

Du kan ha blivit smittad av coronavirus, covid-19

Innehållet gäller Uppsala län

Denna sida riktar sig till dig som varit i kontakt med någon som har testat positivt för sjukdomen covid-19 som orsakas av coronavirus. Här får du veta vad du bör tänka på.

Om du har befunnit dig på närmare än två meters avstånd, i mer än 15 minuter, till någon som har testat positivt för covid-19 är det stor risk att du är smittad. Som en del av samhällets åtgärder för att begränsa smittan är det extra viktigt att du vet vad du behöver tänka på.

Smittskyddsläkarnas information och förhållningsregler om vad som gäller din familj eller ni som bor i samma bostad.

Följ de råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att följa:

  1. Stanna hemma, arbeta hemifrån om du kan. Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt.
  2. Kan du inte arbeta hemifrån ska du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Undantag från kravet att arbeta hemifrån kan göras i särskilda fall, prata med din chef som kan rådgöra med Smittskyddsenheten vid behov.
  3. Undvik kontakter som inte är nödvändiga.
  4. Tvätta händerna ofta och noga.   
  5. Håll avstånd till andra.
  6. Använd munskydd om du träffar andra.
  7. Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  8. Vid kontakt med hälso- och sjukvården berätta att du varit nära en person som har covid-19.
Till toppen av sidan