Om covid-19 – coronavirus

Du har covid-19 – det här ska du göra i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Covid-19 är en sjukdom som de flesta klarar bra och blir friska från inom ett par veckor. Om du blir sämre och får andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din vårdcentral eller 1177. Vid akut försämring ring 112.

Har du lindriga symtom finns det mycket du kan göra för att må bättre. Följ råd för influensa och förkylning, läs mer om vad du själv kan göra när du fått covid-19.

Så här gör du för att hjälpa till att spåra smittan

Du som har covid-19 ska informera de du kan ha smittat. Vi uppmanar dig att själv starta smittspårningen så fort du kan, gör så här:

 1. Var kan jag ha smittats? Tänk på situationer där du varit i kontakt med andra personer inom två meters avstånd under mer än 15 minuter, från 14 till 2 dagar innan du blev sjuk. Detta är för att försöka få reda på var du kan ha blivit smittad.
 2. Fundera på vilka du har varit i nära kontakt med, inom två meters avstånd under mer än 15 minuter, de två dygnen innan du insjuknade och fram till idag. Det kan till exempel vara familj, vänner och arbetskamrater. Om du kan ha utsatt personer för smitta på din arbetsplats meddela i första hand din chef eller arbetsgivare.
 3. Göra en lista över personerna som du kommer på och skriv ner:
  - deras telefonnummer
  - vilket datum ni träffades och var (gärna postnumret för platsen)
  - i vilket sammanhang ni träffades (t ex fest, möte, middag)
  - hur många ni var som träffades.
 4. Kontakta personer som du kan ha smittat och ge dem länken till webbplatsen 1177.se/utsattforsmitta-uppsala där mer information finns.

  Exempel på vad du kan säga:

  ”Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Eftersom vi nyligen träffats är det stor risk att du är smittad. Från nu tills det har gått 7 dagar från att vi träffades ska du arbeta hemifrån. Kan du inte arbeta hemifrån ska du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan, du behöver inget intyg utan det räcker att du hänvisar till detta meddelande. Undantag från kravet att arbeta hemifrån kan göras i särskilda fall, prata med din chef som kan rådgöra med Smittskyddsenheten vid behov.

  Om du måste göra nödvändiga inköp av mat, apoteksvaror eller liknande ska du vara extra noggrann med handhygien, hålla avstånd och använda munskydd.

  Du bör även testa dig trots att du inte har några besvär eller symptom. Lämplig tid att testa dig är tidigast 5 dagar efter att vi träffades.”

 5. Om du inte kommer ihåg eller får tag på alla, gör så mycket du kan. Det är bättre att du berättar för några få än att ingen vet något.  

Tack för att du hjälper oss att spåra smittan! Tillsammans kan vi spåra smittan och vända pandemin. Mer information om vad som gäller för covid-19 och när du ska stanna hemma finns här.  

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen 

När du lämnade ditt prov fick du information om sjukdomen och om vad du ska göra för att minska risken för smittspridning.

Smittskyddsläkarnas information och förhållningsregler, finns på flera språk.

Till toppen av sidan