OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Boka tid för provtagning för covid-19 i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Det här gäller för dig som bor i Uppsala län och vill ta prov för covid-19, coronavirus. Det finns två olika typer av prov. Det ena tar du om du har symtom på covid-19 och det andra om du vill veta om du har haft covid-19 tidigare. Du bokar själv tid för provtagning.

Det är hög efterfrågan på provtagning just nu och vi arbetar på att utöka antalet tider. Nya tider släpps varje vardag.

Provtagning för dig som har symtom

När du har symtom för covid-19, det vill säga om du har till exempel feber, ont i halsen, hosta, muskelvärk, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne eller diarréer, kan du ta ett prov som visar om det är covid-19. Boka tid så snart som möjligt efter att du har blivit sjuk. Du bokar själv tid för provtagning via länkarna nedan. 

Provet tas från bakre svalgväggen via näsan och svalget. Provtagningen är utan kostnad för dig.

Provtagning för covid-19 erbjuds från 16 år

Du som har symtom på en pågående infektion och är över 16 år, kan testa dig för att se om det rör sig om covid-19. Barn testas inte för pågående sjukdom om det inte anses medicinskt nödvändigt. 

Vård- och omsorgspersonal

Du som arbetar inom vård och omsorg samt försvarsmakten ska logga in här för att boka tid för provtagning.

Här kan du som har symtom boka tid

Logga in via länkarna nedan och boka tid för covid-19 provtagning. För att logga in krävs att du har e-legitimation (mobilt bank-id). 

Boka din tid nedan och när du kommer till din mottagning väntar du på din tur.

Provtagning covid-19 Enköpings husläkarcentrum, vid Lasarettet i Enköping

Provtagning covid-19 Kungsgärdets vårdcentral, vid Kungsgärdets center i Uppsala

Provtagning covid-19 Östhammars vårdcentral, vid Östhammars vårdcentrum

Provtagning covid-19 Tierps vårdcentral, vid Tierps vårdcentrum

Om du behöver hjälp att boka tid

Om du inte kan boka tid själv genom att logga in, kontakta din vårdcentral så hjälper de dig. 

Hitta vårdcentral i Uppsala län

Vad gör jag när jag väntar på svar?

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du har symtom ska du: 

  • Stanna hemma och undvika kontakt med andra personer.
  • Vid vistelse utomhus ska du hålla avstånd till andra personer.
  • Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.
  • Undvik resor och använd inte allmänna färdmedel. 

Om du blir sämre

Om läget försämras med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din vårdcentral eller 1177. Vid akut försämring ring 112.

Provsvar för dig som har symtom

Tre dagar efter att du tagit prov för covid-19 finns provresultatet i din journal. Du loggar in för att se resultatet.

Om provet visar att du har covid-19 får du ett meddelande från 1177 under fliken "Meddelande". Du behöver logga in för att se meddelandet. Du kan ställa in i e-tjänsterna att du vill ha ett sms eller mejl när du får ett meddelande från 1177. Logga in och klicka på inställningar högst upp på sidan

Om provet visar att du inte har covid-19 får du inget meddelande, men informationen finns i din journal. Logga in och läs mer under fliken ”Journaltjänster”. 

Vad betyder provsvaret för dig som har symtom?

Provtagning görs i samband med pågående infektion för att se om du har covid-19 som orsak till dina symtom.

Du kan få två olika resultat:

  • Positivt betyder att viruset hittades i provet som du lämnat. När du lämnade ditt prov fick du skriftlig information och förhållningsregler för hur du ska göra för att inte sprida smittan. Du kan även läsa informationen här.
  • Negativt betyder att virus inte kunde hittas. Det innebär att du sannolikt inte hade covid-19 när provet togs. Du kan gå till jobbet efter att du varit feberfri två dygn och känner dig allmänt bättre. Blir du däremot sämre ska du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral för ny bedömning. 

Provtagning för dig som är frisk sedan 14 dagar (antikroppar)

Vill du veta om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar tar du ett blodprov. Du får betala 200 kr för provtagningen, avgiften ingår inte i högkostnadskyddet.

Du ska vara symtomfri i minst 14 dagar

Det måste ha gått minst två veckor sedan du blev frisk för att testet ska fungera. Alltså ska du inte boka tid tidigare än så.

Provtagning erbjuds från 16 år

Provtagning erbjuds från 16 år. Barn testas inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt. Det beror på att barn inte utvecklar antikroppar i samma utsträckning som vuxna och det gör provsvaren alltför osäkra.

Du bokar tid genom att logga in

Logga in på 1177.se via länkarna nedan och boka tid för antikroppstest. För att logga in krävs att du har e-legitimation (mobilt bank-id). Om du inte kan boka din tid själv, ta kontakt med den aktuella vårdcentralen.

Enköpings kommun:

Antikroppstest, covid-19, Enköpings husläkarcentrum

Antikroppstest, covid-19, Doktor Wahlunds Läkarmottagning

Antikroppstest, covid-19, Örsundsbro vårdcentral

Heby kommun:

Antikroppstest, covid-19, Heby vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Östervåla vårdcentral

Håbo kommun:

Antikroppstest, covid-19, Familjeläkarna Bålsta

Antikroppstest, covid-19, Praktikertjänst BålstaDoktorn

Knivsta kommun:

Antikroppstest, covid-19, Knivsta vårdcentral

Tierps kommun:

Antikroppstest, covid-19, Tierps vårdcentral

Uppsala kommun:

Antikroppstest, covid-19, Almunge vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Aros hälsocenter vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Uppsala Barncentrum vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Centrumkliniken husläkarmottagning

Antikroppstest, covid-19, Ekeby hälsocenter vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Eriksbergs vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Gottsunda vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Flogsta vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Gränbystadens vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Nyby vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Praktikertjänst Luthagens vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Samariterhemmets vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Stenhagens vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Svartbäckens vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Ture Åhlander läkarpraktik

Antikroppstest, covid-19, Praktikertjänst Ultuna vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Årsta vårdcentral

Älvkarleby kommun:

Antikroppstest, covid-19, Skutskärs vårdcentral

Östhammars kommun:

Antikroppstest, covid-19, Gimo vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Östhammars vårdcentral

Antikroppstest, covid-19, Praktikertjänst Öregrunds vårdcentral

Provsvar för dig som är frisk sedan 14 dagar (antikroppar)

Sju dagar efter att du tagit prov för att få reda på om du har haft covid-19 finns provresultatet i din journal. Du loggar in för att se resultatet och läser mer under fliken ”Journaltjänster”.

Vad ska jag göra medan jag väntar på svar?

Om du har tagit ett blodprov för att se om du har antikroppar finns inga särskilda förhållningsregler, förutom de allmänna riktlinjer som gäller alla, läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Vad betyder provsvaret för dig som vill veta om du har haft covid-19?

Provet visar om du har antikroppar efter att du varit sjuk i covid-19. Även om du har antikroppar så är det inte säkert att du är immun mot covid-19. 

Du kan får tre olika resultat:

  • Positiv. Du har antikroppar. Det betyder att du har haft covid-19. Ditt immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Att ha antikroppar innebär troligen att du har ett skydd mot ny smitta. Men ingen vet ännu hur omfattande skyddet är och hur länge skyddet som du får av antikropparna kvarstår. Du kan fortfarande smitta andra.
  • Negativ. Du har inte antikroppar. Det visar att du troligen inte haft covid-19. Bildandet av antikroppar kan dröja upp till 2–3 veckor efter att du har blivit infekterad eller sjuk. Ett negativt prov utesluter därför inte aktuell eller nyligen genomgången sjukdom.
  • Gränsvärde. Du har inte tillräckligt mycket antikroppar för att bekräfta att du har haft covid-19. Det kan bero på flera saker, till exempel att provet är taget för tidigt. 

Kan du inte logga in för att läsa dina provsvar?

Om du fått hjälp att boka din tid via din vårdcentral så kommer vi att ringa upp dig eller skicka ett brev hem med ditt provresultat.

Till toppen av sidan