Vad kostar mitt besök?

Innehållet gäller Uppsala länVÅRDEN I UPPSALA LÄN

Samma patientavgifter gäller för Region Uppsalas egna mottagningar som för privata vården som regionen har avtal med.

Till toppen av sidan