Vården i Uppsala län

Vad kostar mitt besök?

Innehållet gäller Uppsala län

Samma patientavgifter gäller för Region Uppsalas egna mottagningar som för privata vården som regionen har avtal med.

Till toppen av sidan