VÅRDEN I UPPSALA LÄN

Avgifter för hjälpmedel

Innehållet gäller Uppsala län

I Uppsala län kan avgiften variera beroende på om du får ditt hjälpmedel från Region Uppsala eller kommunen.

Avgifter för hjälpmedel för förflyttning och personlig vård

Barn och unga under 21 år

Du som är under 21 år betalar ingen egenavgift för hjälpmedel för förflyttning och personlig vård.

Vuxna över 21 år

Du som är över 21 år och lånar hjälpmedel för förflyttning och personlig vård från kommunen betalar de avgifter som gäller där.

Läs mer på din kommuns webbplats om vad som gäller kring hjälpmedel. 

Avgifter för hörhjälpmedel

Du betalar ingen besöksavgift när du besöker en audionommottagning som är godkänd av Region Uppsala. Det gäller även för besök på Hörcentralen. Om du behöver ett hjälpmedel, exempelvis en hörapparat, betalar du en egenavgift för lån av hjälpmedlet.

 • För ett hörhjälpmedel är egenavgiften är 300 kronor. Den avgiften gäller även för hörapparater till båda öronen om de provas ut inom ett år.
 • För två olika hörhjälpmedel som förskrivs samtidigt, till exempel hörapparat och stolslinga för tv, är egenavgiften 450 kronor.
 • För tre eller fler olika hjälpmedel som förskrivs samtidigt, är egenavgiften 600 kronor.
  För service eller reparation av din hörapparat betalar du 100 kronor. 

Om du tappar ditt hörhjälpmedel

Om du tappar bort ditt hjälpmedel, eller om det går sönder på grund av oaktsamhet och inte kan lagas, måste du betala ersättning till Region Uppsala. Du får då betala en del av vad hjälpmedlet kostade i inköp för Region Uppsala samt egenavgift för nytt hjälpmedel:

 • Första året får du betala 80 procent av inköpskostnaden
 • Andra året får du betala 60 procent av inköpskostnaden
 • Tredje året får du betala 40 procent av inköpskostnaden
 • Fjärde året får du betala 20 procent av inköpskostnaden

Om hjälpmedlet gått sönder på grund av oaktsamhet och går att reparera, får du betala vad det kostar för Region Uppsala att laga ditt hjälpmedel.

För borttappad eller trasig hörselgångsinsats (propp) får du betala inköpspriset för Region Uppsala. Om hörselgångsinsatsen är äldre än fyra år kostar det inget att få en ny.

Avgifter för inkontinenshjälpmedel

Utredning och utprovning av inkontinenshjälpmedel kostar inget. Du får hjälpmedlen kostnadsfritt.

Exempel på hjälpmedel är lakansskydd och absorberande hjälpmedel.

Avgifter för hjälpmedel för kognitivt stöd

Barn och unga under 21 år

Du som är under 21 år får dina kognitivt stödjande hjälpmedel förskrivna från Region Uppsala och betalar ingen avgift för utprovning eller lån av hjälpmedlen.

Hjälpmedelscentralen hjälper dig med service och reparationer av de hjälpmedel som förskrivs från Region Uppsala. För barn och unga kostar det inget.

Om du behöver batterier till hjälpmedlet betalar du det själv.

Vuxna som fyllt 21 år

Du som fyllt 21 år får dina kognitivt stödjande hjälpmedel förskrivna från din kommun. För dig gäller kommunernas avgifter för hjälpmedel. 

Ibland kan kognitivt stödjande hjälpmedel för vuxna förskrivas från en arbetsterapeut inom Region Uppsala, men då är det ändå din kommuns avgifter som gäller.

Läs mer på din kommuns webbplats om vad som gäller kring hjälpmedel.  

Avgifter för synhjälpmedel

Barn och unga under 20 år

Barn och unga under 20 år får låna hjälpmedel från Syncentralen kostnadsfritt.

Vuxna över 20 år

För vuxna, över 20 år tar Region Uppsala ut en egenavgift:

 • 300 kr för ett hjälpmedel
 • 450 kr för två hjälpmedel som förskrivs vid samma tillfälle 
 • 600 kr för tre eller flera hjälpmedel som förskrivs vid samma tillfälle.

För hjälpmedel som kostar under 300 kr betalar du hela kostnaden själv.

Reparation

Reparation av ett skadat synhjälpmedel bekostas av Region Uppsala om inte hjälpmedlet förskrivits genom Friare val. Friare val av hjälpmedel i Region Uppsala upphörde 31 december 2017.

För mer information kontakta Syncentralen.

Avgifter för tal- och kommunikationshjälpmedel

Barn och unga under 21 år

Barn och unga under 21 år betalar ingen egenavgift.

Vuxna över 21 år

Du som är över 21 år betalar...

 • 300 kr i egenavgift för ett hjälpmedel.
 • 450 kr för två hjälpmedel om båda förskrivs vid samma tillfälle.
 • 600 kr för tre hjälpmedel eller flera som förskrivs vid samma tillfälle.

Avgifter för text- och bildtelefon

Text- och bildtelefon kan man få låna från 6 års ålder. Ingen egenavgift.

För utrustning som kräver telefonabonnemang eller internetabonnemang betalar du själv för abonnemanget.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

Du behöver inte betala mer än 1100 kr i egenavgifter under 12 månader för hjälpmedel från Region Uppsala. Du ansvarar själv för att spara och visa upp kvitton för betalda avgifter.

Det finns ett samordnat frikort för dig som betalar avgifter för alla tre områden; sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. När du har betalat sammanlagt 2 600 kronor i avgifter får du ett samordnat frikort.

Läs mer om högkostnadsskydd och frikort. 

Till toppen av sidan