LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är Lewy body demens för något?

Fråga

Vad är kännetecknande för sjukdomen Lewy body demens och hur behandlas den?

Svar

Lewy body betyder Lewy-kroppar och de är små mikroskopiska förändringar som syns i nervceller i hjärnan hos personer med denna demenssjukdom. De kan inte ses på röntgen utan endast efter döden, vid obduktion. Liknande förändringar i hjärnan kan också hittas vid Parkinsons sjukdom, men då bara i de begränsade delar av hjärnan som är drabbade just vid Parkinson.

Lewy body demens (LBD) är en sjukdom som har drag som kan påminna om både Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.  

Vid LBD uppträder allmänna demenssymtom som dåligt minne, stegvis försämrad tankeförmåga och svårigheter med praktiska saker som att hitta rätt och klä på sig. Försämringen av minnet kommer ofta senare i förloppet än vid Alzheimers sjukdom.

Påtagliga och ofrivilliga rörelser under sömnen är ett tidigt symtom. något som kan innebära ett fall ur sängen. Hallucinationer, att se eller höra saker som inte finns, är också vanligt. Misstänksamhet och en känsla av att vara förföljd kan förekomma och i sin tur leda till oro och aggressivitet.

Annat som ofta påverkas är balans och gång. En allmän muskelstelhet kan finnas och också en svårighet att bedöma avstånd, exempelvis i samband med att ett glas vatten ska hällas upp.

Debuten av symtom kommer ofta snabbt jämfört med vid Alzheimer där symtomen mer kommer smygande. Typiskt för LBD är också att tillståndet kan svänga från en stund eller dag till en annan. Ibland är tillståndet bättre, ibland sämre.

Cirka 10-15 procent av de olika demenssjukdomar som finns beräknas vara LBD, samtidigt är det troligt att fler ändå har sjukdomen utan att de har fått rätt diagnos. Sjukdomen är vanligare hos män. Det är nog så att sjukdomsdiagnosen med hundraprocentig säkerhet kan ställas endast efter döden. Men stark misstanke kan läkaren ha efter olika undersökningar till exempel ryggmärgsvätskeprov och olika typer av undersökningar av hjärnan.

Det finns tyvärr ingen behandling som på längre sikt förbättrar eller stoppar upp sjukdomsförloppet. Det går att prova så kallade kolinesterashämmar-medicin, som också används mot Alzheimers sjukdom. Även om de har en ganska måttlig effekt så har det visat sig att de vid just LBD har en bra effekt, i alla fall under en tid.

Tiden från det att diagnosen fastställts till det att personen avlider av sjukdomen kan variera, men uppges genomsnittligt till cirka åtta år.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan