VACCINATIONER

Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som framför allt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

När ska jag vaccinera mig?

Hepatit A finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp. Vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika eller delar av Östeuropa.

Det bästa är om du kan vaccineras två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd. Men du har också ett bra skydd om du vaccinerar dig så sent som på avresedagen.

Barn som helammas har en liten risk att smittas med hepatit A och behöver inget skydd. Barn som inte fyllt ett år och inte ammas kan smittas men blir sällan allvarligt sjuka. Detsamma gäller förskolebarn.

Ett viktigt skäl att vaccinera ditt barn är att smittan lätt kan föras vidare till barn i bekantskapskretsen eller i förskolan. Barnen kan i sin tur smitta vuxna.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna och barn från sex månaders ålder

Du som ska ut och resa behöver vaccineras mot hepatit A vid ett tillfälle för att få ett fullgott skydd i minst ett år. Du som behöver ett längre skydd eller ska resa igen bör fylla på med ytterligare en dos, tidigast sex månader efter första dosen. Du har då ett skydd i minst 30 år.

Det kan gå 15 år mellan de båda doserna utan att du behöver börja om med vaccinationen.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Du som behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin.

Vuxna och ungdomar över 16 år

Du vaccineras vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en månad efter första dosen.
  • Tredje dosen, sex månader efter andra dosen.

Barn över ett år och ungdomar till och med 15 års ålder

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos av båda vaccinerna. Barnet vaccineras vid tre tillfällen med samma intervall som vuxna.

Det går också att få vaccinet om barnet ska resa inom en månad eller bara ta två sprutor. Vaccinet har då samma vaccinmängd som för vuxna.

För att få ett fullgott skydd rekommenderas vaccination vid två tillfällen:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen kombinationsvaccin med vuxen vaccinmängd har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit A både när du är gravid och när du ammar.

Biverkningar av vaccinationen

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Till toppen av sidan