2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Urinprov och avföringsprov

Urinprov

Du kan få lämna urinprov som del av en undersökning eller en hälsokontroll. Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

Urinprov kan användas i många olika situationer. Med detta snabbtest mäts ofta olika ämnen i urinen samtidigt.

De här analyserna ingår oftast:

  • U-Albumin, som också kan kallas U-Protein
  • U-Glukos
  • U-Leukocyter
  • U-Erytrocyter, som också kan kallas U-Hemoglobin
  • U-Nitrit
  • U-Acetoacetat, som också kan kallas U-Ketoner.

Beroende på urinstickans fabrikat kan ibland andra analyser också göras.

Du kan behöva förbereda dig på olika sätt innan du lämnar ett urinprov. Det är alltid viktigt att du följer de instruktioner du får för provtagningen.

Läs mer om hur du förbereder dig och tar provet.

Till toppen av sidan