Vad innebär höga levervärden?

Fråga

Hur påverkas kroppen av att levervärdena ALAT och ASAT är höga? Vad beror det på?

Svar

ALAT och ASAT är ämnen som finns bland annat inuti levens celler. De kan läcka ut om levern är inflammerad eller irriterad på något annat sätt. Det kan till exempel bero på följande:

  • övervikt och fetma
  • alkohol
  • en virusinflammation i levern, till exempel hepatit B och hepatit C
  • vissa läkemedel och naturläkemedel.

Kroppen påverkas inte av att ha förhöjda värden av ALAT och ASAT, om de inte är väldigt höga.

ALAT står för alaninaminotransferas. ASAT står för aspartataminotransferas.

Du kan behöva undersökas mer

Värdena av ALAT och ASAT undersöks med hjälp av ett blodprov. Det är vanligt att undersöka värdena när du söker vård, oavsett vad du söker vård för.

Du får lämna ett nytt blodprov efter ett par veckor om värdena bara är något förhöjda.

Det är viktigt att försöka ta reda på varför du har förhöjda värden av ALAT och ASAT. Det är oftast en tillfällig höjning som blir bra igen, men ibland kan det vara ett symtom på en allvarligare sjukdom.

Beroende på vad provresultaten visar kan du få lämna fler blodprover, bland annat för att undersöka andra levervärden. Du kan också behöva bli undersökt med ultraljud.

Till toppen av sidan