Aktuellt i Uppsala län

1 mars 2022: Gratis TBE-vaccination för barn och unga i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Nu erbjuds barn och unga i Uppsala län avgiftsfri vaccination mot den fästingburna sjukdomen TBE. Det gäller barn och unga, 3 – 18 år som är folkbokförda i Uppsala län.

Uppsala län är ett område med hög smittrisk för TBE. Det är viktigt att barn och unga får ett bra skydd mot sjukdomen.

Till att börja med kommer vaccinationerna att ske i de lokaler som Region Uppsala idag använder för vaccination mot covid-19. Vaccinationen mot TBE kommer att ske på andra tider än den mot covid-19. Lokalerna kommer även att anpassas så att det blir en bra miljö för barnen.

Senare under våren kommer även privata vaccinationsbyråer att kunna ge avgiftsfria TBE-vaccinationer för barn och unga.

TBE-vaccinationen består av en grundvaccination på tre doser och påfyllnadsdoser, första gången efter tre år och därefter vart femte år.

Mer information om vaccination mot TBE och boka tid

Mer information om TBE.

Till toppen av sidan