Aktuellt i Uppsala län

29 juli 2022: Region Uppsala återinför avgiftsfri avbokning inom vården

Innehållet gäller Uppsala län

Patienter som avbokar sina vårdbesök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till covid-19. Det beslutet fattades av regionstyrelsens ordförande, Emilie Orring, den 27 juli.

Beslutet innebär att den ordinarie 24-timmarsgränsen för att avboka ett vårdbesök utan avgift inte längre gäller och besök kan i stället avbokas samma dag.

"Det här är ännu en åtgärd som vi hoppas ska minska smittspridningen inom vården. Vi ber våra patienter att följa detta och avboka om de känner symtom inför ett vårdbesök," säger Inge Bruce, chefsläkare.

Även om covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom kan den få allvarliga konsekvenser inom vården där sköra patienter vårdas och vårdpersonal behöver vara friska. För att minska smittspridning ska patienter som upplever symtom relaterade till covid-19 inte genomföra fysiska vårdbesök.

"Det pågår fortfarande en smittspridning i samhället och vi behöver skydda våra patienter och medarbetare från att bli sjuka," säger Inge Bruce.

Vårdinstanser som berörs av beslutet är Nära vård och hälsa, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Till toppen av sidan